Square enquête

Enquête Square 2022

Square is erg nieuwsgierig hoe jij Square hebt ervaren. Daarom zouden wij het erg op prijs stellen als jij onderstaande vragen voor ons zou willen beantwoorden.
 • Square respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Square gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Square gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement verwijzen we naar: https://www.bethel.nl/privacy/.
 • 12345nvt
  Sport & Action
  Workshops
  Meetings (algemeen)
  Meeting David Lodder
  Meeting Karim Landoulsi
  Meeting Martin Dol
  Meeting Evert van Wieren
  The Box
  Maaltijden
  In Team momenten
  Je groepsleiders 😉