Talkzone

Heb je een vraag, probleem of zoek je een goed antwoord?

Schrijf Talkzone!
Iedereen loopt in het leven wel eens ergens tegenaan. Thuis, op school of op straat… Situaties waarin je verkeert en je je niet helemaal prettig bij voelt. Dingen die vragen oproepen, waarmee je geen raad weet. Wil je je verhaal kwijt? Wil je vragen stellen? Of wil je met iemand doorpraten over wat jou bezig houdt?

Neem contact met ons op als je een (serieus) probleem, vraag hebt of goed advies wilt. Je ontvangt antwoord van het Talkzoneteam! Alles wat je ons stuurt via dit formulier wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.

 

 

Meer weten over X-Stream? Mail naar jeugdwerk@bethel.nl.