Youth Alpha en Tea(T)ching

Tea(T)ching avonden

Tijdens Tea(T)chingsavonden, die in de Bethel worden georganiseerd, kom je vanaf 18:15 al samen om de avond te beginnen met een lekkere maaltijd. Na de maaltijd ga je met elkaar naar Plexat om samen te zingen en om onderwijs te ontvangen. Verder is er de mogelijkheid om vragen te stellen over het thema en ga je soms nog even in groepjes uiteen voor verwerking. Tea(T)chings avonden zijn laagdrempelig en zeer geschikt voor jongeren die willen groeien in hun geloof en diepgaand onderwijs willen ontvangen. Rond 21:30 eindigen we en kan je nog even chillen in de “Lounge”.

Nieuw: Youth Alpha

Binnenkort starten wij met een nieuwe youth alpha cursus voor tieners vanaf 15 jaar. Tieners die vragen hebben over het geloof of op zoek zijn naar wie Jezus is kunnen dit programma volgen. Het kost je niks, maar je krijgt er veel meer voor terug.

Youth Alpha is samen eten, luisteren naar enthousiaste sprekers met hun eigen ervaringen, praten, veel ruimte om je vragen te stellen over het christelijke geloof, om samen te ontdekken wat het voor jou kan betekenen. Kortom: op een relaxte manier ontdekken of God bestaat, wie Hij is en wat Zijn plan is met jouw leven! Join us! De avonden vinden plaats bij Geert en Grietje thuis (Folgersterloane 55 in Houtigehage, dit ligt tegen Drachten aan).

Meer info of opgeven via Geert&Grietje Veenstra (geertgrietje@gmail.com) of Evert van Wieren

Data Tea(T)ching 2020/2021 Data Youth Alpha 2020/2021 (nog niet bekend)
2 oktober met Martin Dol “is er meer”
30 oktober met Corrie Tolsma “wie is Jezus”
27 november: Albert Smeding: “kracht van taal, digitaal” “waarom stierf Jezus aan het kruis”
11 december: Jacob Folkerts: “de tijd waarin wij leven #1” “Hoe kun je zeker zijn van je geloof”
29 januari met Thijs Veefkind “Bidden, bijbel lezen”
19 februari: Jacob Folkerts “de tijd waarin wij leven #2” “de Heilige Geest”
19 maart met Martin Dol “hoe nu verder, hoe leidt God ons”
16 april met Martin Dol “het kwade weerstaan”
28 mei (thema en spreker volgt) “Waarom en hoe vertel ik het anderen”
18 juni met Jacob Folkerts “genezing”
“hoe zit het met de kerk”

 

Je kunt je al aanmelden via onderstaand formulier

Explore Kringenwerk (15 - 18 jaar)

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • Date Format: DD dash MM dash YYYY