Tea(T)ching

Tea(T)ching avonden

Tijdens Tea(T)chingsavonden, die in de Bethel worden georganiseerd, kom je vanaf 18:15 al samen om de avond te beginnen met een lekkere maaltijd. Na de maaltijd gaat je met elkaar naar Plexat om samen te zingen en studie. Verder is er de mogelijkheid om vragen te stellen over het thema en ga je soms nog even in groepjes uiteen voor verwerking. Tea(T)chings avonden zijn zeer geschikt voor jongeren die willen groeien in hun geloof en diepgaand onderwijs willen ontvangen. Rond 21:30 eindigen we en kan je nog even chillen in the Lounge.

Ook in het seizoen 2018-2019 zullen wij weer een boek behandelen en komen er verschillende docenten onderwijs geven. Voor het hele seizoen (inclusief de maaltijden en het boek betaal je 20 euro).

De data zijn:

  • 5 oktober: aftrap met Jacob Folkerts
  • 16 november: Albert Allema
  • 14 december: meewerken met Christmas Dinner
  • 18 januari: “Wat is een discipel”
  • 8 maart: “Discipelschap in de praktijk”
  • 12 april: “Cultuur van Discipelschap”
  • 17 mei: “Discipelen maken”
  • 14 juni

Je kunt je al aanmelden via onderstaand formulier

Explore Tea(T)ching en Tienerkring

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.