Tea(T)ching

Tijdens Tea(T)chingsavonden, die in de Bethel worden georganiseerd, kom je vanaf 18:15 al samen om de avond te beginnen met een lekkere maaltijd. Na de maaltijd ga je met elkaar naar Plexat om samen te zingen en om onderwijs te ontvangen. Verder is er de mogelijkheid om vragen te stellen over het thema en ga je soms nog even in groepjes uiteen voor verwerking. Tea(T)chings avonden zijn laagdrempelig en zeer geschikt voor jongeren die willen groeien in hun geloof en diepgaand onderwijs willen ontvangen. Rond 21:30 eindigen we en kan je nog even chillen in de “Lounge”.


29 oktober28 januari29 april
19 november18 februari13 mei
17 december (Christmas Dinner)18 maart17 juni
Tea(T)ching – ‘De tijd waarin we leven’
Tea(T)ching – ‘Het rijk van de antichrist’ en ‘Het Koninkrijk van Gods Zoon’

Aanmeldformulier Meeting Nights - betaling

Aanmeldformulier Meeting Nights, voor jongeren vanaf 15-20 jaar die graag meer willen leren uit de bijbel en dit praktisch willen maken in hun leven.
    De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • Ik meld me aan voor....
  • DD slash MM slash JJJJ
  • Prijs:
    Deze kosten zijn inclusief eten, materiaal en onkosten voor gebruik gebouw en sprekers.
  • € 0,00