Tea(T)ching – Alpha

Tea(T)ching avonden

Tijdens Tea(T)chingsavonden, die in de Bethel worden georganiseerd, kom je vanaf 18:15 al samen om de avond te beginnen met een lekkere maaltijd. Na de maaltijd gaat je met elkaar naar Plexat om samen te zingen en studie. Verder is er de mogelijkheid om vragen te stellen over het thema en ga je soms nog even in groepjes uiteen voor verwerking. Tea(T)chings avonden zijn laagdrempelig en zeer geschikt voor jongeren die willen groeien in hun geloof en diepgaand onderwijs willen ontvangen. Rond 21:30 eindigen we en kan je nog even chillen in the Lounge.

Nieuw: Alpha cursus

Voor alle tieners die niet naar een tienerkring gaan of de Teaching avonden bezoeken willen wij een Youth Alpha starten. Deze avonden lopen dan parallel aan de Teaching avonden zodat er gezamenlijk gegeten kan worden. Tijdens de Alpha zullen de cursusonderwerpen voorbij komen waarna er in kleine groepen over door kan worden gepraat.

Kosten: De kosten bedragen voor een heel seizoen 15 euro per persoon welke jij de eerste avond contant mee mag nemen. Van deze 15 euro krijg je iedere keer een warme maaltijd, materiaal en zijn er soms andere onkosten die moeten worden betaald.

Data 2019/2020  14 februari Tea(T)ching en Alpha
20 september (alleen Tea(T)ching) 29 februari (outreach) met Jan de Haan (Tea(T)ching)
1 november Tea(T)ching en Alpha 13 maart Tea(T)ching en Alpha
29 november Tea(T)ching en Alpha 17 april Tea(T)ching en Alpha
13 december (christmas dinner voor Tea(T)ching) 15 mei Tea(T)ching en Alpha
17 januari Tea(T)ching en Alpha 19 juni Tea(T)ching en Alpha

 

Je kunt je al aanmelden via onderstaand formulier

Explore Kringenwerk (15 - 18 jaar)

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • Date Format: DD dash MM dash YYYY