15 februari: Thialf

Op 15 februari wordt er vanuit het Tienerwerk weer het jaarlijkse uitje naar Thialf georganiseerd. Veel tienerkringen gaan als groep mee maar je kunt je ook individueel aanmelden voor deze activiteit. Ook ouders, broers, zussen en vrienden zijn van harte welkom om mee te gaan. Wij verzamelen om 19:30 op het Bethel terrein en rijden dan samen naar Heerenveen. Het zou mooi zijn als er voldoende ouders en leiders meegaan. Om 22:30 gaat de baan dicht maar je kunt ook met de mensen die met je meerijden een andere tijd afspreken. De kosten zijn 4 euro voor tieners tot en met 15 jaar en 7,50 euro voor 16 jaar en ouder. Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Thialf 2019

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • Prijs: € 7,50 Aantal:
  • Prijs: € 4,00 Aantal:
  • Prijs: € 2,50 Aantal:
  • € 0,00