Tienerdoop(ochtend)

In de Bethelgemeente mag iedere tiener (vanaf 15 jaar) worden gedoopt als je besloten hebt Hem te willen volgen. Af en toe is er een speciale doopdienst waarbij voornamelijk tieners en jongeren gedoopt zullen worden. Na het fantastische Square weekend waarbij veel tieners en jongeren (grote) stappen hebben gezet in hun geloofsleven en velen ook het besluit hebben genomen om zich te willen laten dopen is er besloten om op zondag 9 juli een extra doopdienst te organiseren. Zowel in de eerste als in de tweede dienst zullen er veel jongeren in het bad staan en misschien ook wel een aantal volwassenen. De dienst zal gedeeltelijk aangepast worden voor jongeren.

Binnenkort komt er nog een uitnodiging voor een informatie avond maar als je er al uit bent dan mag jij je nu al aanmelden voor deze doopdienst. Vul onderstaand formulier even in en dan nemen wij binnenkort contact met je op.

Aanmeldformulier Tienerdoop

Tieners en Jongeren kunnen zich via dit formulier aanmelden voor de doop tijdens 1 van de tienerdoopdiensten

    De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • MM slash DD slash JJJJ

Check deze compilatie voor een toffe indruk van eerdere tienerdoopochtenden!

Meer weten over X-Stream? Check de site, Instagram of mail naar jeugdwerk@bethel.nl.