Tienerdoop(ochtend)

In de Bethelgemeente mag iedere tiener (vanaf 15 jaar) worden gedoopt als je besloten hebt Hem te willen volgen. Af en toe is er een speciale doopdienst waarbij voornamelijk tieners en jongeren gedoopt zullen worden maar natuurlijk kan je ook bij 1 van de andere doopdiensten gedoopt worden. Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier.

Aanmeldformulier Doop

Tieners en Jongeren kunnen zich via dit formulier aanmelden voor de doop

    De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • MM slash DD slash JJJJ

Check deze compilatie voor een toffe indruk van eerdere tienerdoopochtenden!

Meer weten over X-Stream? Check de site, Instagram of mail naar jeugdwerk@bethel.nl.