Vrijheid in Christus

God heeft een plan met ons leven! Hij heeft ons er toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon (Rom. 8:29). Dat betekent dat wij kunnen veranderen en groeien in geloof. In dat veranderingsproces komen we blokkades tegen.

Deze kunnen van velerlei aard zijn: karakterstructuur, aanleg, traumatische ervaringen.., maar deze kunnen ook zijn ontstaan door demonische beïnvloeding. Om meer te willen gaan lijken op Jezus Christus zullen we deze blokkades opruimen en dat is nu precies waar de cursus “Vrijheid in Christus” over gaat.

De cursus bestaat uit drie onderdelen:

  1. Onderwijs
  2. Gebed voor genezing en herstel
  3. Bevrijding van demonische gebondenheid

Werkwijze

De cursus is gebaseerd op drie sleutelwoorden: vergeving, bevrijding, genezing. Om deze woorden praktisch te maken wordt er naast plenair onderwijs ook tijd genomen om ze in ieders leven in te passen door stil gebed, voorbede door leden van het gebedsteam en ‘bevrijdend gebed’ door de deelnemers zelf en plenair door de cursusleider.

In het proces van verandering is genezing en bevrijding vaak noodzakelijk, daarom bestaat de cursus uit de volgende drie onderdelen:

  1. Onze geestelijke identiteit en autoriteit
  2. Gebed voor genezing en herstel (vergeving, controle en manipulatie, recht en onrecht, enz.)
  3. Bevrijding van demonische gebondenheden, waarbij het eigen aandeel en het voorgeslacht aan de orde zullen komen.

Jezus zegt “U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn” (Joh. 8:31)

De cursusavonden worden gehouden op …. Het is een blended cursus: voor elke cursusavond doe je thuis opdrachten als voorbereiding.

Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Koffie/thee en verwarming kosten ongeveer € 3 per cursusavond.

Docent: Ludy Fabriek (Hoofd Onderwijs en Kringen Bethelgemeente Drachten)

Terug naar Onderwijs

Terug naar Home Mijn Bethel