Warmte 2023

Warmte en betrokkenheid kenmerkt Bethel. In goede en slechte dagen. Want we zien donkere wolken op ons af komen. De dalende koopkracht en de stijgende energieprijzen gaan velen van ons raken. De eerste signalen van problemen met levensonderhoud bereiken inmiddels de Diaconie.

Uitdaging

Wij vragen u om gebed. Onze Heer is groot, in 1 Petrus 5:7 staat het als volgt omschreven: “Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u”. De sterkste schouders, wie anders dan die van onze Heer, zijn er altijd.

In vertrouwen stappen nemen

Naast gebed vragen we uw financiële hulp om de kwetsbare te helpen en door te gaan met onze opdracht om het evangelie te verkondigen. Als huisgezin en met onze Heer stappen we in vertrouwen uit. Dan kunnen we elkaar blijven ontmoeten en bemoedigen, samen bidden en God loven en prijzen.


DURF

Ik heb hulp nodig!

DENK

Ik heb ideeën!

DOE

Ik help mee en doneer!