Week 3 – 12 dec.

Immanuel, Jezus heel dichtbij!

Vorige week hebben we gezien dat de profeten de mensen mochten vertellen over de geboorte van Jezus de Messias, onze Redder. Er is hoop, maar de mensen moeten er nog wel lang op wachten.
We maken weer een sprongetje in de tijd. We zaten ongeveer 700 jaar voor de geboorde van Jezus. We gaan nu naar het jaar 0. Dit is paars op de tijdlijn. Gods plan komt dan ineens heel dichtbij! Deze week gaan we bezig met de komst van Jezus. Hij verliet de hemel en kwam bij ons mensen op aarde.

1. Bijzonder nieuws voor Maria

Weet je nog dat we aan het begin van dit adventsproject hebben gelezen dat er een man kwam die door God gestuurd was om over Jezus te vertellen? Hij heette Johannes. Het verhaal van de geboorte van Johannes is heel bijzonder. Als je hier meer over wilt weten vind je op “Pinterest Dichterbij” een filmpje over dit verhaal.

In het verhaal van vandaag is Johannes nog niet geboren, maar zijn moeder Elisabeth is al wel zes maanden zwanger. Elisabeth is een nicht van Maria.

Lees Lucas 1: 26 – 38

Hoe dichtbij is de Zoon van God voor Maria? Hoe zou dat voor haar zijn geweest denk je?

2. De goedheid van God

Vorige week lazen we met elkaar een psalm over Gods goedheid en liefde. Als je denkt aan wat God heeft gedaan voor jou en mij en voor al die mensen uit de Bijbel dan kun je zo blij worden. Maria heeft dat ook. Ze is zo blij dat ze gaat zingen. En ze dankt daarin God. Waar bedankt ze God voor? Probeer na het lezen zoveel mogelijk dankpunten op te noemen.

Lees Lucas 1: 39 – 56

Hoeveel dankpunten kunnen jullie opnoemen?

En geldt dit alleen voor Maria of zijn dit ook dingen waar wij dankbaar voor mogen zijn?

In vers 54 en 55 dankt Maria God dat Hij trouw is aan Zijn volk. De belofte die Jesaja en Micha aan de mensen mochten vertellen komt uit. God doet wat Hij belooft.

3. Gods belofte vervuld. God doet wat Hij zegt!

Weet je nog wat Micha vertelde? Waar zou de Messias geboren worden?

Jozef en Maria wonen in Nazareth, maar het is Gods plan dat de Messias in Bethlehem geboren zal worden. Vandaag lezen we wat er gebeurde.

Lees Lucas 2: 1 – 20

God wil dat de mensen weten dat de Messias, de Redder geboren is. Hoe maakt God het in dit verhaal aan de mensen bekend?

Wat denk je: zouden de herders ook aan anderen vertellen wat er die bijzondere nacht gebeurd is?

4. De Redder in de armen van Simeon

Er was iemand die zijn hele leven wachtte op de redding van het volk Israël. God had deze man beloofd dat hij de Messias zou zien voordat hij zou sterven. Dit was voor deze man een licht aan de horizon.

Lees Lukas 2: 22 – 32

Hoe zou het voor Simeon zijn geweest om de Messias ín zijn armen te houden? Zo dichtbij?

Hoe wist Simeon dat dit kindje de Messias is?

Wat vertelt Simeon over Jezus? (Hij is de Redder van alle volken, Hij is het Licht, Hij wijst de volken de weg naar God de Vader, Hij is de held van Gods volk Israël.)

Andere bijpassende activiteiten bij deze week op het Pinterestbord ‘Dichterbij’:

 • Knutsel een kerststal
 • De legende van de zuurstok. Aan de hand van een zuurstok wordt het evangelie uitgelegd.
 • Zuurstokken speurtocht
 • Sandy Tales: De reis van Jozef en Maria naar Bethlehem. En ‘Kerst met de Zandtovenaar’.
 • Kindermoment met digitaal prentenboek over het verhaal van Johannes de Doper.
 • 12 feestelijke kersttraktaties en lekkernijen.
 • Sterrenkijken (met een leuke gratis app!). De herders in het veld zagen een prachtige sterrenhemel. Ook spelen sterren bij het verhaal van de wijzen een rol.
 • Speurtocht ‘volg de ster’.
 • Lekkere sterrenstokjes.
 • Spel ‘Zoek de schapen’. Voor de jongste kinderen.
 • Kleurplaten en raamhanger ‘Jezus is geboren’.
 • 3 verhalen uit de Schatkist. Prachtig voor de jongere kinderen.
 • Kerst ganzenbordspel van Bijbelidee.
 • Verschillende knutsels van Jezus in de kribbe, waaronder vertelstenen.
 • Veel kerstliedjes om mee te zingen.
 • Knutsel van engel
 • Creatief gebed: Cadeautje voor Jezus