Aleph

Direct uit de Bron

Wie Hebreeuws kent, heeft rechtstreeks toegang tot een onuitputtelijke Bron: de Hebreeuwse Bijbel. Hoe dichter bij de bron, hoe beter het water! Dat geldt voor elke brontekst, maar wel zeer in het bijzonder voor de Hebreeuwse Bijbel: hét unieke meesterwerk uit de wereldliteratuur. Door vertaalemmertjes, hoe goed ook, gaat veel van de kwaliteit en de smaak van dit unieke kunstwerk verloren. Niets gaat boven de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst!

Mondig worden

De Alephcursus is een unieke methode om in zeer korte tijd zoveel Hebreeuwse kennis op te doen, zodat men zelfstandig, onafhankelijk van geleerde tussenpersonen, Bijbelwoord-studie kan doen: Hebreeuws leren maakt mensen mondig.

Een Letterverhaal

De methodiek van de Alephcursus is onder andere gebaseerd op het gegeven dat elke letter een naam heeft met een betekenis: Aleph betekent ‘eersteling’, ‘voortrekker’ en ‘koploper’ en Beth betekent letterlijk ook huis/woonplek. Ons woord voor de ‘Bajes’ is hiervan afgeleid. De 22 letternamen laten zich aaneenrijgen tot een uniek verhaal. In deze cursus is gekozen voor de geschiedenissen van drie uittochten uit: Ur (het geboortehuis), Egypte (diensthuis) en Babel (eigen huis).

Voor elk wat wils

De Alephcursus is een goede opstap voor verdere  Hebreeuwse taalstudie. Maar ook voor wie daar  niet op uit is, wie geen zin heeft in grammatica, is de Alephcursus in 8 lessen zeer de moeite waard. Het Hebreeuws is een verschijnsel apart, een ongekend speelse taal:  zo is er geen tweede! Bovendien is de bijbeltaal onlosmakelijk verbonden met het bijbelse denken, dat radicaal verschilt van het oud-heidense en ook van het moderne, ‘Griekse’ denken, dat ons vaak in de greep heeft.

Wat houdt de Alephcursus in?

Het programma omvat:

Acht cursusavonden van twee lesuren

  • Het leren van de 22 Hebreeuwse letters
  • Het leren van 70 Hebreeuwse woorden
  • Het leren van 7 Hebreeuwse zinnen
  • Snoeikunst (Het leren ontdekken van de 11 dienstdoende letters die met de woordstam ‘vergroeid’ kunnen zijn.)
  • Speurkunst (Het leren opsporen van letters, waaronder de Godsnaam letters, die soms uit de stam verdwenen zijn.)
  • Woordstudie (Het leren opzoeken van woordstammen in een concordantie als basis voor vergelijkende woordstudie.)
  • Het leren over de Hebreeuwse Bijbelse denkwijze
  • Het leren over de Hebreeuwse Bijbelse levensstijl

Data: in de Bethelgemeente te Drachten op de maandagavonden 11 en 25 maart, 8 en 22 april, 6, 13 en 27 mei en 3 juni (8 avonden).

Deze cursus kost € 120.

Opgeven kan door een mail te sturen naar alephzwolle@gmail.com. Vlak voor de cursus begint, krijg je een betaalverzoek.

Docent: Elske Vahl-Leusink (docent Nederlands)