Onderwijs

‘Groeien naar het Licht’

Twee keer per seizoen start een onderwijsprogramma voor gemeenteleden en voor belangstellenden. Het onderwijs staat altijd in het teken van onze missie en visie en is, naast het onderwijs van de zondagse samenkomsten, ter ondersteuning van ons geloofsleven om ons toe te rusten voor het leven met Jezus in ons dagelijkse leven.

De meeste cursussen zijn aangepast en zullen blended gegeven worden, dat wil zeggen deels online, zodat je dat deel thuis kunt doen, en deels live in ons gebouw, voor zover mogelijk.

De meeste cursussen van het voorjaar van 2022 starten vanaf 1 februari. Kijk bij elke cursus op welke avonden deze gehouden wordt. De aanvang is steeds 19.30 uur (tenzij anders vermeld). 

In verband met de dan geldende maatregelen rondom Covid-19 geldt een maximum aan deelnemers per cursus. Tevens zullen de nodige hygiënische en veiligheidsmaatregelen in het gebouw worden toegepast.

Voor meer informatie, betalingsvragen of overige vragen mail of bel Ludy Fabriek: lfabriek@bethel.nl, 0512-335427 of 0625373403.


Alpha
Start 14 februari

Online Dieptestudie Handelingen
Tot dinsdag 8 februari

 

Leven met de Heilige Geest
Start 2 februari

Dieptestudie Hooglied
Start dinsdag 1 februari

Evangelische Toerusting School  
Gaat verder op 10 januari
Toerusting voor leiders
met toespraken van de GLS
Start woensdag 16 februari

Gebedscursus
Start woensdag 2 februari

 

Vrijheid in Christus
Start dinsdag 1 februari

Orden je leven
Start dinsdag 1 februari