Onderwijs

‘Groeien naar het Licht’

Twee keer per seizoen start een onderwijsprogramma voor gemeenteleden en voor belangstellenden. Het onderwijs staat altijd in het teken van onze missie en visie en is, naast het onderwijs van de zondagse samenkomsten, ter ondersteuning van ons geloofsleven om ons toe te rusten voor het leven met Jezus in ons dagelijkse leven.

De meeste cursussen in het najaar van 2021 starten vanaf 14 september, gespreid over verschillende dagen. Kijk bij elke cursus op welke avonden deze gehouden wordt. De aanvang is steeds 19.30 uur (tenzij anders vermeld). 

In verband met de dan geldende maatregelen rondom Covid-19 geldt een maximum aan deelnemers per cursus. Tevens zullen de nodige hygiënische en veiligheidsmaatregelen in het gebouw worden toegepast.

Voor meer informatie, betalingsvragen of overige vragen mail of bel Ludy Fabriek: lfabriek@bethel.nl, 0512-335427 of 0625373403.

Alpha
Start maandag 20 september
Online Dieptestudie Handelingen
Start dinsdag 14 september

 

Bijbel-studie
Start dinsdag 28 september
Vervolgde Kerk,
Open Doors
GAAT NIET DOOR
Evangelische Toerusting School  
Start maandag 13 september
Premarriage Course
Start dinsdag 28 september
Basiscursus Pastoraat
Start woensdag 15 september

 

Vrijheid in Christus
GAAT NIET DOOR

Orden je leven
Start dinsdag 14 september