Onderwijs

‘Groeien naar het Licht’

Twee keer per seizoen start een onderwijsprogramma voor gemeenteleden en voor belangstellenden. Het onderwijs staat altijd in het teken van onze missie en visie en is, naast het onderwijs van de zondagse samenkomsten, ter ondersteuning van ons geloof, en toerusting voor het leven met Jezus in ons dagelijks leven.

Een aantal cursussen worden klassikaal op avonden gegeven, sommige cursussen worden blended gegeven worden (deels online, zodat je dat deel thuis kunt doen, en deels live in ons gebouw). Een enkele cursus is op ochtend en diverse cursussen staan online op ons YouTube kanaal.

De meeste cursussen van het voorjaar 2023 starten vanaf 14 februari. Kijk bij elke cursus wanneer deze gehouden wordt. De aanvang is steeds 19.30 uur (tenzij anders vermeld). 

Voor de meeste cursussen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor koffie/thee en verwarming en eventueel cursusmateriaal.

Voor meer informatie of vragen mail of bel Ludy Fabriek: lfabriek@bethel.nl, 0512-335427 of 0625373403. Hier kun je ook terecht als de kosten een probleem zijn.


LEERLIJN JEZUS VINDEN EN VERKONDIGEN:

Alpha
Start maandag 9 januari
Freedom in Christ
Cursus “Vrijheid” voor asielzoekers.
Elke vrijdagochtend 10.00 u

 

Al Massira
Hoe getuig je aan moslims.
op donderdag

LEERLIJN GROEIEN NAAR JEZUS:

Bijbelstudie Hebreeënbrief
Vervolg woensdag 4 jan. 9.30 u

Vrijheid in Christus
vergeving, bevrijding, genezing
Start dinsdag 14 februari
Leven met de Heilige Geest
Start dinsdag 14 februari

Vervolgde Kerk
Start woensdag 15 februari
De kracht van gebed
Start woensdag 15 februari

Pre-Marriage Course
5 vrijdagavonden
Start 10 maart
CURSUS ZIT AL VOL
Huwelijkskring
Start half februari

LEERLIJN VERDIEPING VAN JE GELOOF:

EC-Bijbelcursus (ETS)  
Elke 2e en 4e maandagavond
Vervolg maandag 9 januari
Dieptestudie Ezechiël
Voorbereiden op de toekomst
Start woensdag 15 februari
Dieptestudie Romeinenbrief
Online
wekelijks van 3 januari tot 9 mei