Bijbelstudie over dopen

Heb je vragen over de doop of wil je de gemeente beter leren kennen? Dan nodigen we je uit om langs te komen op onze Gastenkringavond over dopen. Deze is op dinsdag 26 november 2024 om 19:30 uur.

Ik wil mij graag laten dopen. Bij wie kan ik terecht?

Je kunt dit zondags kenbaar maken aan onze voorganger, Jacob Folkerts, of een doopformulier meenemen. Jacob Folkerts staat na iedere samenkomst bij de uitgang om bezoekers de hand te schudden. Nieuwe bezoekers kunnen meteen kennis met hem maken en kort vragen stellen. Je wens om je te laten dopen kun je hem dus al vertellen als je hem na een samenkomst bij de uitgang opzoekt. Een doopformulier kan hij je gelijk meegeven. Doopformulieren zijn ook bij de receptie op te vragen. Indien je 15 jaar of ouder bent kun je je laten dopen.

Vul het formulier in en lever ‘m in bij onze receptie. Na de administratieve verwerking van het formulier wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen door Jacob Folkerts of één van onze oudsten om het formulier door te nemen en over je persoonlijke keuze om Jezus Christus als Redder en Verlosser en Heer te aanvaarden in je leven door te spreken.

Hoe verloopt een samenkomst met dopen?

Doopsamenkomsten zijn feestelijke diensten. Er is blijdschap en ontroering wanneer degenen gedoopt worden of toetreden (in dezelfde dienst) tot de gemeente. In eigen woorden vertellen dopelingen hoe zij de Here leerden kennen en wie Hij voor hun is in het dagelijks leven. Zij geven hun ‘getuigenis’. In de prediking wordt meestal uitgelegd wat de Bijbelse doop inhoudt en hoezeer bekering en doop bij elkaar horen. Dankzij grote schermen in de kerkzaal is de doophandeling voor iedereen goed te zien. Aan het einde van een samenkomst worden alle dopelingen en toetreders op het podium genodigd waar zij gezegend worden door oudsten van de gemeente en de kerkbezoekers hen een zegenlied toezingen.

Ik wil graag toetreden tot de Bethelgemeente. Eerder ben ik al (elders) gedoopt. Waar kan ik terecht?

Ook dat maak je kenbaar bij onze voorganger, Jacob Folkerts, of via het invullen van een doopformulier. Dezelfde administratieve handelingen volgen daarna; zie ook bij de eerste vraag ‘Ik wil mij graag laten dopen. Bij wie kan ik terecht?’