Contact

Contact met de Bethelgemeente kan op verschillende manieren.

De receptie is geopend op werkdagen van 09.00-12.30 uur en 13.00-16.00 uur (op vrijdag tot 15.00 uur).

Onze samenkomsten op zondag zijn om 09.00 en 11.30 uur en om 19.30 uur (uitgezonderd juli en augustus en sommige specials).

Praktische vragen kun je het beste naar bethel@bethel.nl sturen.

Vragen over financiën of doneren aan Bethel stuur je naar financien@bethel.nl.

Een vraag aan de Raad van Oudsten stuur je naar raadssecretariaat@bethel.nl.

En een vraag over vrijwilligerswerk in onze gemeente kan naar bbb@bethel.nl.

Heb je een andere (algemene) vraag over onze gemeente, over onze diensten of de taakgroepen? Of wil je een medewerker spreken? Vul dan onderstaand formulier in;

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de aanvragers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.

 

Terug naar Home