Privacy

Wat doen wij met jouw gegevens?

Wij vinden het belangrijk dat je vertrouwen hebt in de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten. Je bezoekt onze website en laat wellicht op enkele webpagina’s je gegevens achter. Hier geven wij aan hoe wij omgaan met veiligheid van de gegevens die jij, met jouw toestemming dus, aan ons hebt vertrekt.  Verwerking van die persoonsgegevens is in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt. De door jou verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de Vrije Baptistengemeente Bethel. Je gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan bedrijven en/of instellingen buiten Vrije Baptistengemeente Bethel, tenzij de Wetgever anders beslist.

 

Privacy in samenkomsten, kerkgebouw, Bethel-social media

De Raad van Oudsten, het Management Team en de Hoofden hebben goede afspraken gemaakt over (online) privacy en bescherming van persoonsgegevens van bezoekers aan onze website, de samenkomsten, bezoekers in het kerkgebouw en personen op corporate Bethel-social media of social media van de taakgroepen van Bethel. Omdat onze volwassensamenkomsten worden geregistreerd voor bezoekers en daarna via onze website ter beschikking wordt gesteld, hebben wij, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Privacy, voor onze kerk aanvullende afspraken gemaakt: ruimtes in het gebouw waar opnames (video en/of foto) wel of niet kunnen worden gemaakt zijn aangeduid met bebording. Voor afspraken in Bethel-social media is een intern reglement opgesteld: ‘Social Media – Principles & Guidelines’.

De online privacy van kinderen
We maken ons zorgen over de online privacy van jonge kinderen en we verzamelen niet meer persoonlijke gegevens dan redelijkerwijs nodig is. We moedigen je aan om betrokken te blijven bij het internetgebruik van jouw kind en de activiteiten van jouw kind op onze site, om je ervan te verzekeren dat zijn of haar privacy goed beschermd is.

 

Beveiligingsgegevens

Vrije Baptistengemeente Bethel maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Wij maken gebruik van een beschermde website. De technische ontwikkeling van onze website is in handen van Website voor Kerken in Drachten. Het beheer valt onder verantwoordelijkheid van de taakgroep Communicatie van Vrije Baptistengemeente Bethel.

 

Vragen

Vragen over ons online privacybeleid kun je mailen naar: Jur Zandbergen, Manager Beleid & Organisatie, jzandbergen@bethel.nl.