Privacystatement Vrije Baptistengemeente Bethel

De Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten, hierna te noemen Bethel, is een kerkelijke gemeenschap en verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten, aan welke regels we ons houden en wat uw rechten zijn (als Bethel persoonsgegevens van u verwerkt).

 

Toepasselijkheid

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van:

 • De door leden, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.
 • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek, aan -en gebruik van onze website, welke met uw toestemming aan ons zijn verstrekt.
 • Data verkregen naar aanleiding van het invullen van machtigings- en aanmeldingsformulieren.

 

Verwerking van uw gegevens

Bethel houdt een leden- en giftenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van gezinsleden kunnen worden vastgelegd. Hierin kunnen ook geregistreerde gasten worden opgenomen. Relaties zijn personen die deelnemen aan Bethel activiteiten of cursussen.

Wij leggen de volgende gegevens vast in het ledeninformatiesysteem: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en eventuele gezinsrelaties. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

 • U lid bent geworden van Bethel.
 • U hebt aangegeven als gast geregistreerd te willen worden.

 

Wij leggen de volgende gegevens vast in de giftenadministratie: naam, adres, woonplaats en IBAN.  Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

 • U een gift geeft via de website.
 • U collectebonnen koopt via de website.
 • U een machtigingsformulier invult.
 • U een bijdrage overmaakt.

 

We leggen de volgende gegevens vast wanneer u als lid of relatie deelneemt aan activiteiten of cursussen van Bethel: naam, adres, woonplaats, IBAN (wanneer een bijdrage wordt gevraagd), bijzondere persoonlijke gegevens voor zover van toepassing.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

 • U zich aanmeldt voor de betreffende activiteit, cursus.

 

Indien u zich aanmeldt voor het vervullen van een taak/bediening binnen Bethel worden de volgende gegevens vastgelegd bij aanmelding: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Bijzondere persoonlijke gegevens, die relevant zijn voor het vervullen van een bediening, worden vastgelegd. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de betrokkene.

Deze gegevens worden vastgelegd wanneer:

 • U zich aanmeldt voor een gesprek.
 • Het gesprek gevoerd wordt.

 

We leggen de volgende gegevens vast wanneer u boeken leent uit onze Bethel bibliotheek: naam, adres, woonplaats, IBAN (wanneer een bijdrage wordt gevraagd), bijzondere persoonlijke gegevens voor zover van toepassing.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

 • U zich aanmeldt voor het lenen van een of meerdere boeken bij Bethel bibliotheek.

 

Indien u zich aanmeldt voor een zorgaanvraag worden de volgende gegevens vastgelegd in het Bethel Confidenten Systeem (BCS): naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en bijzondere gegevens betreffende de hulpaanvraag.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

 • U zorg aanvraagt via de website, telefonisch of e-mail.

 

Geen van bovenstaande gegevens wordt aan derden verstrekt (bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden).

 

Beeldopnamen

Ochtenddiensten en speciale diensten worden opgenomen. Deze diensten kunnen via onze website (mediaplayer) teruggekeken worden. Voor nadere informatie over welk gedeelte van de zaal wel en niet in beeld wordt gebracht, verwijzen we u naar bijgaand document.

Media en privacy in de Voorhof 7.0

 

Aandacht voor zieken in de dienst

Vermelding van zieken op de BethelActueel (wekelijks informatieblaadje) of via de gemeentemail vindt plaats in afstemming met en na toestemming van betrokkene(n). Dit betekent dat zieken, vermeld op de BethelActueel, tijdens de zondagse eredienst genoemd kunnen worden en/of voorbede voor hen gedaan kan worden. De diensten zijn terug te zien via de mediaplayer op de Bethel website.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van Bethel door een e-mail te sturen naar bethel@bethel.nl of receptie@bethel.nl. Bethel is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Bethel, Bolder 75, 9206 AP  Drachten.

 

Hoe lang bewaart Bethel uw persoonsgegevens?

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo worden bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van leden, vrienden, donateurs en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt, bewaard volgens de wettelijke eisen. Indien uw persoonsgegevens niet meer voor het doel relevant zijn waarvoor ze zijn verstrekt, worden deze verwijderd.

 

Wat wordt vastgelegd bij het bezoek aan onze website?

In bijgaand document wordt u geïnformeerd over het functioneren van onze website en staat vermeld welke gegevens worden vastgelegd bij het bezoeken van onze website.

Wat wordt vastgelegd bij een bezoek aan onze website

 

E-mail

Wanneer u als lid uw e-mailadres aan Bethel hebt verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van actuele informatie van onze gemeente. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt.

 

Afmelden e-mailnieuwsbrieven

Wilt u geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Bethel.

 

Contact met leden, relaties, bezoekers

Bethel informeert haar leden wekelijks via het informatieblad ´BethelActueel’, per kwartaal via ‘BethelMagazine’, verder via Bethel website, per e-mail, post, telefoon en/of social media; Twitter, Facebook en Instagram, LinkedIn, YouTube, VIMEO, Speak, Buffer, Bitly, Flicker, Issue, Kerkdiensten Friesland, Uitservice, Wâldnet en Actief online. Jaarlijks wordt er een ledenlijst uitgegeven met daarin de NAW gegevens te weten de Ledeninfo.

 

Bezoek aan onze website

Bethel gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

 

Beveiliging

Bethel heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Vragen over privacybeleid

Bethel behoudt zich het recht het privacybeleid te wijzigen. Vragen (bijvoorbeeld om inzage), opmerkingen en klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u e-mailen naar bethel@bethel.nl of receptie@bethel.nl. U kunt ook contact opnemen met de heer T. Struijs, de Bolder 75, 9206 AP Drachten.

 

Privacybeleid Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten. Versie: 2.0