Wat geloof ik

Wat zijn de belangrijkste bouwstenen van het christelijk geloof?

In deze cursus worden zeven fundamenten behandeld:

  1. De Bijbel
  2. God
  3. Jezus
  4. De heilige Geest
  5. Een nieuwe start
  6. Leven als christen
  7. Toekomstperspectief

Deze cursus is bedoeld voor wie nog niet zo lang gelooft of wie dat geloof weer wil opfrissen. Op een frisse manier wordt je meegenomen in het overdenken en toepassen van de belangrijkste bouwstenen.

Het is een blended cursus: de lesstof neem je thuis door, de vragen daarin beantwoord je, daarna wordt dit samen in de groep besproken en kun je al jouw vragen kwijt.

Docenten: Albert Smeding

en Janine Holtrop