Basiscursus Pastoraat

Op 6 dinsdagavonden (24 sept., 8 & 22 okt., 5 & 19 nov. en 3 dec.) behandelen we de basisprincipes voor pastorale zorg.

We doen dit aan de hand van het basisboek: Liefdevol oog en open oor – Handboek pastoraat in de christelijke gemeente, onder redactie van dr. H.C. van der Meulen Boekencentrum, Zoetermeer 1999, 4e druk 2010 (€ 27)

Elke avond behandelen we een hoofdthema en een sub-thema en is er tijd voor interactie en vragen.

1.           Wat is pastoraat? (hst. 1)

2.           De pastorale gemeente (hst.2)

3.           De pastorale werker (hst. 3)

4.           Het pastorale gesprek (hst.5)

5.           Bijbel en gebed in het pastoraat (hst. 11)

6.           Pastoraat rond huwelijk en seksualiteit (hst. 7)

7.           Crisispastoraat (hst. 91)

8.           Verzoeningspastoraat (hst. 97)

9.           Pastoraat aan zieke mensen (hst. 6)

10.         Jeugdpastoraat (hst. 92)

11.         Ouderenpastoraat (hst. 93)       

12.         Pastoraat bij rouw (hst. 8)

13.         Orgaandonatie         

14.         Euthanasie en palliatieve sedatie

Docent: Gerrit Lolkema (Voorganger en pastoraal werker Heerenveen)

Heb je interesse voor pastoraat of zou je meer inzicht en kennis willen over pastoraat, je bent van harte welkom. De lesstof staat in een reader.