Dieptestudie Ezechiël

Bereid je voor op de toekomst

Ezechiël is in meerdere opzichten een bijzondere profeet:

  • Hij profeteerde buiten Israël, als balling in Babel
  • Hij werd als enige profeet steeds mensenkind genoemd
  • Hij werd door de Geest naar Jeruzalem getransporteerd
  • Hij moest bijzondere zinnebeeldige handelingen verrichten
  • Hij zag meerdere keren de heerlijkheid van de Heer
  • Hij kreeg een zeer nauwkeurige openbaring van het land Israël en de tempel in het komende Vrederijk

 

We gaan in vijf avonden de bijzonderheden van dit boek bestuderen:

Les 1: hst. 1-4 Openbaring van Gods heerlijkheid en roeping van Ezechiël; zinnebeeldige handelingen om de verwoesting van Jeruzalem uit te beelden.

Les 2: hst. 8-24 Afgodendienst in Jeruzalem; de heerlijkheid van de Heer trekt weg; waarschuwingen.

Les 3: hst. 25-32 Profetieën tegen de buurvolken.

Les 4: hst. 33-39 Wachter; valse herders; Edom; Gog en Magog.

Les 5: hst. 40-48 Israël en de tempel tijdens het komende Messiaanse Vrederijk.

 

Deze studie wordt gehouden op 5 woensdagavonden: 15 februari, 1, 15 & 29 maart, 5 april.

Als voorbereiding wordt gevraagd de aangegeven hoofdstukken vóór elke les goed te lezen.

Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Koffie/thee en verwarming kosten ongeveer € 3 per cursusavond.

Docent: Ludy Fabriek (Hoofd Onderwijs en Kringen Bethelgemeente Drachten)