Dieptestudie Job


Moeilijk, maar diep en geestelijk zeer verrijkend. Zo kan de inhoud van het boek Job worden beschreven.

Het kernthema van dit Bijbelboek betreft de aloude vraag van het lijden. De inhoud van Job omvat alle aspecten van het menselijke lijden: geestelijk, emotioneel, fysiek, sociaal, economisch. Job wordt getroffen door alle vormen van lijden en verlies, hij verliest zijn kinderen, zijn gezondheid, de relatie met zijn vrouw, vrienden, bezit, positie. Door dit alles heen houdt hij toch vast aan zijn God, zelfs wanneer hij niet verder wil leven …
Job zoekt God en snakt naar antwoord van Hem. God, waar bent U?! Wanneer alles uiteindelijk zwijgt, dán spreekt God, en Job vindt rust voor ziel, geest en hart.

Jobs indringende geschiedenis leert ons veel op theologisch, geestelijk en pastoraal gebied. Het laat ons zien wat de lijdende medemens nodig heeft: een arm om de schouder, een luisterend oor en liefdevol meelijden … Het toont ons ook wat een echte vriend juist niet moet doen!

Het boek onthult op schrijnende wijze hoe vrienden kunnen meeleven en meelijden, maar dat zij ook ‘waardeloze troosters’ kunnen worden. Het is ontluisterend hoe Jobs vrienden met hun veelpraterij en theologiseren hem pijn doen tot op zijn bot, maar niet in staat zijn te helpen.

In dit boek ontmoeten we een Job die wanhopig is, en het in diepe nood uitschreeuwt naar God. Maar juist in de diepste ellende roept hij uit ‘ik weet dat mijn Verlosser leeft …!’

De studie van Job gaat theologisch zeer diep. Tegelijkertijd is deze studie bijzonder praktisch en toepasbaar voor hier en nu. Ook op pastoraal gebied heeft Job ons veel te zeggen!
We hopen dat in deze cursus te gaan ontdekken. Doet u mee!?

Op de dinsdagavonden 26 september, 10 & 24 oktober, en de woensdagvonden 8 & 22 november en 6 december. Eventueel is overleg over deze laatste drie data met de cursisten mogelijk.

Docent: Dr. Annechiena (Gieneke) Sneller-Vrolijk (auteur, vertaler, spreker, docent Theologie: OT, Hebreeuws, Jodendom)