Enquête

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze enquête. Vanuit de opleiding Theologie aan Hogeschool Viaa te Zwolle doen wij, Bert Dijkstra (Bethel Drachten) en Bert van Drogen (Het Baken Steenwijk), onderzoek naar de invloed van de coronapandemie op het gemeente-zijn. Dit onderzoek wordt uitgezet in twee baptistengemeenten: Bethel te Drachten en Het Baken te Steenwijk.
Omdat u onderdeel bent van een van deze gemeentes willen we u betrekken bij dit onderzoek. Hiermee willen we een beeld krijgen van wat er onder de gemeenteleden leeft rondom corona en gemeente-zijn. Met de uitkomst van dit onderzoek willen we de betrokken gemeenten inzicht geven in hoe men kan inspelen op de invloed van corona op het gemeente-zijn. Daarbij is uw medewerking als vanzelfsprekend van groot belang.
De enquête, welke anoniem is, is verdeeld in vier onderdelen: een kennismaking, de invloed van de lockdown, leiderschap in de gemeente tijdens corona en de toekomst van het gemeente-zijn. Het invullen van de enquête zal ongeveer 10-15 minuten duren.