Go Pas Colorkids

 

Aanvragen Go Pas

Via onderstaand formulier kunt u de GO Pas aanvragen. De Go Pas is nodig om uw kind(eren) te registreren: Voor de veiligheid van uw kind is een goed registratiesysteem nodig. Daarvoor dient de Go Pas te worden aangevraagd. Dit kan meteen via onderstaand formulier. Binnen twee weken ligt de pas klaar bij een registratiebalie.
  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de aanvragers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • DD slash MM slash JJJJ