Grip op de knip

Als volgeling van Jezus mag ik leren hoe ik Gods financiële principes dagelijks kan toepassen in mijn leven. Dat betrouwbaar zijn met je financiën zo belangrijk is blijkt uit de woorden van Jezus in Lukas 16:31: “Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon (geld), wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen?”. In de cursus ontvang je financieel inzicht en leer je wat financiële vrijheid betekent. Vrij zijn om God en je naaste met heel je vermogen te kunnen dienen! In deze cursus zullen we de Bijbel als gids gebruiken. Wist je dat er meer dan 2350 verzen in de Bijbel staan die over geld en bezit spreken? Financiële vrijheid is niet een bepaalde bestemming die je kunt bereiken, maar veel meer een levenshouding vanuit de overtuiging dat alles van God is. Jezus zegt in Johannes 8:32 “U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken”. Inclusief de waarheid over onze financiën. De waarheid over wat God te zeggen heeft over geld en goed en het in de praktijk mogen brengen.

De lessen worden gegeven op de donderdagavonden 10 en 24 september, 5 en 19 november.

Lesavond 1. Eigenaar en Beheerder

Lesavond 2. De macht van de mammon

Lesavond 3. Leven in financiële vrijheid

Lesavond 4. Schuld

Lesavond 5. Sparen en investeren

Lesavond 6. Royaal leven

Naast intensieve bijbelstudie krijgen de deelnemers ook praktische opdrachten om thuis, in eigen situatie, mee aan de slag te gaan.

Kosten: € 22. Het boek ‘Jouw Geld Telt‘, waarin praktijksituaties van een gezin worden beschreven, kost € 15,-­ per boek en is apart te bestellen.

Ammy van Eerden

Docent: Ammy van Eerden (voormalig Hoofd Gemeentezorg Bethelgemeente Drachten)

Terug naar Onderwijs

Terug naar Home Mijn Bethel