Israël: verleden, heden en toekomst

Israël, volk tussen liefde en haat

Als gevolg van de geweldsuitbarsting sinds 7 oktober 2023 staat Israël  opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Wat is er toch aan de hand met dit kleine landje, een stipje in het midden van een omvangrijke Arabische wereld, dat het zó in het nieuws komt en de aandacht heeft van de hele wereld?

Een bekend gezegde luidt: “uit het verleden leert men het heden”.  De eerste twee avonden besteden we daarom aandacht aan wat er allemaal voorafging aan de huidige situatie, vanaf de tijd van de Here Jezus tot aan de huidige tijd, om zicht te krijgen op de positie van het huidige Israël. In het bijzonder ook wat er allemaal gebeurd is tussen 1900 en 1948 en daarna. De berichtgeving door de media is niet altijd objectief, waardoor ons denken op een onjuiste manier wordt beïnvloed. Beter is het om stil te staan bij wat het Woord van God over Israël zegt.

De volgende 2 avonden zullen de brief van Paulus aan de Romeinen (met name hoofdstuk 9-11) en de profetieën over Israël centraal staan.

De laatste twee avonden proberen we ons een beeld te vormen over de toekomst van Israël waarin — naar mijn mening — de Islam een belangrijke invloed zal hebben, tot aan de wederkomst van de Here Jezus.

Kortom 6 boeiende, actuele studie avonden aangaande het volk Israël in verleden, heden en toekomst. Cursusdata: de dinsdagavonden 30 januari, 13 & 27 februari, 12 & 26 maart, 9 april.

Docent: Wim Miedema (Oudste Bethelgemeente Drachten)