Online cursus 1Korintiërs

Werken aan de gemeente

Deze titel zou je boven de 1e Korintiërbrief kunnen zetten. De schrijver Paulus behandelt veel onderwerpen die speelden in deze gemeente, om hen te helpen groeien in de omgang met elkaar.

Er was verdeeldheid in de gemeente, leden reageerden ongeestelijk op elkaar, ze lieten grove zonden toe in de gemeente en sommigen klaagden elkaar zelfs bij de wereldse rechtbank aan.

Ook was de gemeente met veel vragen naar Paulus toegekomen, zoals over het huwelijk, het eten van vlees, het vieren van het Avondmaal, de gaven van de Geest en de opstanding uit de doden.

Paulus had deze gemeente gesticht op zijn tweede zendingsreis. En op zijn derde zendingsreis had hij diverse keren contact met hen, via brieven en zelfs enkele bezoeken. Dat maakt ook deze brief zo uit het christenleven gegrepen en ook actueel voor onze gemeente-situatie. Veelal zitten wij met dezelfde soort vragen. We kunnen dus veel leren uit deze brief!

Je bent van harte uitgenodigd om deze studie te volgen via ons YouTube-kanaal. Elke week zal er een studie online komen, vanaf dinsdagavond 30 januari tot en met half mei. Ook kun je elke studie na verschijning op je eigen tijd bekijken.

Aan het volgen van deze studie zijn geen kosten verbonden.

Docent: Ludy Fabriek, Hoofd Onderwijs Bethelgemeente Drachten