Online Dieptestudie Openbaring

Wat leert het boek Openbaring ons voor de toekomst en voor nu?

Het laatste Bijbelboek is het moeilijkste boek van het Nieuwe Testament. In de tijd van schrijven (het einde van de eerste eeuw) was het geschreven als bemoediging voor de christenen, die toen vervolgd werden. Het is geen ‘spoorboekje’ voor de toekomst, maar geeft wel de confrontatie van de geestelijke machten aan die er is rond de wederkomst van Jezus Christus.

Wat leert ons dit voor nu? Leven we vlak voor de vervulling van de diverse profetieën in dit boek? Hoe kan dit boek ons bemoedigen in deze tijd? Immers: de vervolging van christenen is nu groter dan in de tijd toen Johannes dit schreef.

We gaan het komende seizoen in twaalf keer door heel het boek Openbaring heen en gaan het ‘Draaiboek voor de toekomst van de aarde’ ontvouwen. Bezig zijn met de toekomst is niet een soort hobby, maar een uitdaging als aansporing om het gemeenteleven en je persoonlijke leven te heiligen, alles te doen tot eer van God. Om klaar te zijn je Heer te ontmoeten, wanneer Hij komt. Om samen uit te kijken naar Zijn komst.

‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden. Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ (Openbaring 22:10-13)

Deze cursus is vorig seizoen in Bethel gegeven en wordt nu gratis online aangeboden via ons YouTube-kanaal, start dinsdagavond 29 oktober. Opgave is niet nodig.

Docent: Ludy Fabriek (Hoofd Onderwijs Bethelgemeente Drachten)