Online Dieptestudie Romeinenbrief

De Romeinenbrief is de langste brief van het Nieuwe Testament en ook de brief met de meest uitgebreide inhoud van het Christelijk geloof, over Gods plan met Israël en met diverse praktische toepassingen van het geloof. Het is een uitdaging om deze brief in kleine stukjes begrijpelijk te behandelen, maar wel zo dat het geheel goed te overzien blijft.

Deze brief bestaat uit drie hoofddelen:

1. Uiteenzetting van het Christelijk geloof Romeinen 1 – 8

2. De plaats van Israël in Gods heilsplan Romeinen 9 – 11

3. De praktijk van het Christelijk geloof Romeinen 12 – 16

Vanaf dinsdagavond 27 september 2022 tot in mei 2023 zal er (bijna) elke week een online studie op ons YouTube-kanaal gezet worden, die iedereen vrij kan bekijken wanneer het je maar uitkomt.

Thema’s als zonde, gerechtigheid, geloof, verslaving, doop, de Geest, zekerheid, uitgekozen zijn, verbond, liefde en verdraagzaamheid komen aan de orde.

Docent: Ludy Fabriek, Hoofd Onderwijs Bethelgemeente Drachten