De Bergrede

In 2018 zijn wij begonnen met het lezen van de Bergrede van Jezus waarin hij samenvat wat het Koninkrijk van God is. Hier heeft Hij gezegd; ‘Dit is mijn Koninkrijk. Dit is wat de Heilige Geest wil werken in jouw hart. Dit is discipelschap. Dit is het volgen in mijn spoor.’

Onze Heer Jezus Christus moet een mens geweest zijn met een enorme grootheidswaanzin of Hij is wie Hij is en dat is onze Heer onze Redder.

Themalied: Zalig zijn wij … (Sera)

Hieronder zijn de 46 diensten over de Bergrede te vinden die we over een periode van 3,5 jaar behandelt hebben.


2018

1. Inleiding (Mat 5-7)
2. Zalig de armen van Geest (Mat 5,3)
3. Zalig de treurenden (Mat 5,4)
4. Zalig de zachtmoedigen (Mat 5,6)
5. Zalig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid (Mat 5,6)
6. Zalig de barmhartigen (Mat 5,7)
7. Zalig de reinen van hart (Mat 5,8)
8. Zalig de vredestichters (Mat 5,9)

2019

9. Zalig wie vervolgd wordt (Mat 5,10-12)
10. Jullie zijn het zout van de wereld (Mat 5,13)
11. Jullie zijn het licht van de wereld 1 (Mat 5,14-16)
12. Jullie zijn het licht van de wereld 2 (Mat 5,14-16)
13. Jezus en de wet 1 (Mat 5,17-20)
14. Jezus en de wet 2 (Mat 5,17-20)
15. Pleeg geen moord, Jezus en de wet (Mat 5,21-26)
16. Pleeg geen overspel, Jezus en de wet (Mat 5,27-30)
17. Trouw! Jezus en de wet (Mat 5,31-32)
18. Ja is ja! Jezus en de wet (Mat 5,33-37)
19. Hit me! Jezus en de wet (Mat 5,38-42)
20. Wet (6) – Heb je vijand lief (Mat 5,43-47)
21. Perfect (Mat 5,48)

2020

22. Een heerlijk loon (Mat 6,1-4)
23. Geven (Mat 6,1-4)
24. Gebed – do’s & don’ts (Mat 6,5-8)
25. Onze Vader (Mat 6,9-15)
26. Onze Vader in de hemel (Mat 6,9)
27. Onze Vader, Uw Naam (Mat 6,9)
28. Onze Vader, Uw Koninkrijk (Mat 6,10)
29. Onze Vader, Uw wil (Mat 6,10)
30. Onze Vader, Dagelijks brood (Mat 6,11)
31. Onze Vader, Eindeiijk Vrij, Vergeving (Mat 6,12)
32. Onze Vader, Verlos ons van de boze, Verzoeking (Mat 6,13)
33. De juiste inschatting, geen zorgen (Mat 6,19-24)
34. Kijk naar de vogels, geen zorgen (Mat 6,25-30)
35. Een heidens karwei, geen zorgen (Mat 6,30-32)
36. Hey Google, zoek eerst het Koninkrijk van God (Mat 6,34)

2021

37. Oordeel niet, de balk en de splinter 1 (Mat 7,1-6)
38. Oordeel niet, de balk en de splinter 2 (Mat 7,1-6)
39. Parels voor de zwijnen (Mat 7,6)
40. Vraag wat je wilt? (Mat 7,7-11)

2022

41. Een gouden regel (Mat 7,12)
42. Een smalle weg (Mat 7,13-14)
43. Heerlijk duurt het langs, over wolven in schaapskleren (Mat 7,15-20)
44. Mooie woorden, niet iedereen die Heer zegt komt binnen (Mat 7,21-23)
45. Als een huis (Mat 7,24-27)
46. Ontzagwekkend, conclusie (Mat 7,28-29)