Huwelijkskring Together

‘We hebben gemerkt dat de gesprekken rondom Together een diepgang krijgen,

die op een conferentie of tijdens een lezing niet ontstaan.’

Together wil je helpen om samen aan de slag te gaan om een goed fundament onder je relatie te leggen. Het doel van deze cursus is om in 9 avonden aan je relatie te werken. Eén avond per maand gedurende een heel jaar willen we stellen helpen om dichter naar elkaar en naar God toe te groeien.

Nieuwe huwelijkskring Together – start half februari 2023

We leren hier over Gods plan voor het huwelijk en bespreken ‘echte’ onderwerpen, die in een huwelijk in de praktijk aan de orde komen, zoals het verbeteren van je communicatie, het oplossen van conflicten
en uitdrukking geven aan je liefde. Het is leuk … en het is uitdagend!

Je gaat hierover met een aantal andere echtparen in gesprek. De persoonlijke antwoorden komen niet aan de orde in de groep. Die blijven privé. Wel word je aangemoedigd om die dan ook persoonlijk te
bespreken tijdens de maandelijkse date met je partner.Wat voegt Together toe aan alles wat er al is op dit gebied?

“Een paar jaar geleden ontdekten we dit boekje in Engeland. Onze collega’s, Mark & Christine Daniel, hebben dit ontwikkeld. Al enkele jaren hadden we vanuit Agapè gewerkt met echtparen. De echtparen
die aan conferentieweekends deelnamen, kwamen vaak met wat reserve, maar gingen weer enthousiast naar huis.  Echter … door de drukte van alledag waren ze na verloop van tijd weer vergeten wat ze tijdens zo’n weekend hadden geleerd. Er was niet werkelijk iets veranderd in hun relatie. We ontdekten dat er iets nodig is, waar je in je eigen omgeving een heel seizoen mee aan de slag kunt. We hebben gemerkt dat de gesprekken rondom Together een diepgang krijgen, die op een conferentie of tijdens een lezing niet ontstaan. De meest persoonlijke zaken blijven privé, maar de principes worden tijdens de groepsbijeenkomsten besproken. Naast de groepsgesprekken heb je tussendoor een date met je partner. Daarvoor maak je tijdens de gespreksavond aantekeningen. Dus voor elke date is er genoeg
gespreksstof.” – Henk & Tiny Veltman, Stichting Agapè.