Van schepping tot Abraham

Online studie over Genesis 1 – 11

In de eerste hoofdstukken van de Bijbel staan de oorzaak en doel van ons bestaan beschreven. Unieke informatie over het ontstaan van het heelal, de wereld en ons mensen. We leren daar God kennen in Zijn majesteit en heiligheid, maar ook in Zijn liefde en genade. Tegelijk zijn de historiciteit en betrouwbaarheid van de eerste elf hoofdstukken het meest ontkend van heel de Bijbel. Hoe moeten we dat nu opvatten? Zijn het oeroude doorvertelde verhalen van mensen, met weinig waarheidsgehalte? Wat wil de Heer ons met deze oerverhalen leren?

In 10 studies neem ik jullie mee in de bijzondere beschrijving van het begin van de schepping en van de eerste twee millennia van onze tijd. Met eventueel een elfde studie over vragen die jullie sturen. Volg met mij de rijkdom van het Woord van God in die eerste hoofdstukken van onze geschiedenis.
Deze studie is gratis en je hoeft je niet op te geven.

Vanaf 2 februari komt elke week een studie online via:  YouTube VBGBethel 

 

2 febr Genesis 1:1-5 Het begin
9 febr Genesis 1:6 – 2:3 De scheppingsdagen
16 febr Genesis 2:4-25 De schepping vanuit de mens
23 febr Genesis 3 De zondeval en de gevolgen
2 maart Genesis 4 – 5 Kain, Abel en Set
9 maart Genesis 6:1-8 Aanleiding tot de zondvloed
16 maart Genesis 6:9 – 8:22 De zondvloed
23 maart Genesis 9 – 10 Een nieuw begin met Noach
30 maart Genesis 11:1-26 Van Babel tot Terach
6 april Genesis 11:27 – 12:3 Een nieuw begin met Abraham
13 april Genesis 1 – 11 Vragen
.

Docent: Ludy Fabriek (Hoofd Onderwijs Bethelgemeente Drachten)