Vasten

Maar er komt een dag dat de Bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze ​vasten. 

Vasten is stoppen met eten voor een bepaalde periode. In de bijbel wordt zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament gesproken over deze activiteit, in beide instanties met een ander nadruk.

In Matteüs 9 wordt Jezus de vraag gesteld waarom Hij en zijn discipelen niet vasten. Deze gelegenheid grijpt Hij aan om het onderscheid tussen vasten vóór zijn komst (Oud) en na zijn komst (Nieuw) te schetsen. Voorheen vastten de Israëlieten in afwachting van Gods heil, de beloofde redding waarover elke profeet tot de komst van Jezus had gesproken. Jezus’ overwinning over satan, zonde, dood, duisternis en ballingschap was toen nog geen feit. Wanneer men vastte wilde men daarmee aangeven: “Heer kom, red ons.” Met de komst van Jezus is voor zijn volgelingen duidelijk geworden dat Hij de beloofde Redder is, en dat de redding al een feit is door zijn dood en opstanding.

De noodzaak van vasten is na Jezus’ komst niet weggevallen, maar wel veranderd. Het verlangen naar een intensere band met God, bevrijding van zondemacht, het verlangen naar opwekking, is weliswaar concreet geworden in Jezus’ dood, opstanding, hemelvaart en uitstorting van zijn Geest. De uitwerking van deze machtige daden in jouw leven is echter een voortdurend proces. God wil met je wandelen en je elke dag meer versteld laten staan over wie Jezus is,  ons van de ene in de andere verbazing laten vallen over zijn heerlijke glorie en almacht. Vasten is in dat proces middel geworden om op Hem gericht te raken, honger naar Hem te krijgen.

In Jezus’ woorden en in de rest van het Nieuwe Testament wordt vasten nooit als wet voorgelegd. Wel wordt erover gesproken als een onderdeel dat bijna vanzelfsprekend bij het leven van een christen hoort. Eeuwenlang was vasten voor veel christenen een vast onderdeel van hun leven met Jezus. In onze consumptiemaatschappij zal de gemeente er bij gebaat zijn wanneer we de rijkdom van vasten opnieuw ontdekken.

Een aantal aanwijzingen wanneer je overweegt te gaan vasten:

  • Bepaal de dag waarop je wilt gaan vasten.
  • Als vasten nieuw voor je is, overweeg of je vierentwintig uur, of bijvoorbeeld van zonsopgang tot zonsondergang of een dagdeel gaat vasten. Wanneer je regelmatig gaat vasten leer je jezelf en de rijkdom ervan kennen en kun je ruimere tijden overwegen.
  • Drink voldoende.
  • Gebruik de tijd die vrijkomt om te bidden en je hart op God te richten.
  • Voed jezelf met Gods woord.
  • Je hebt je in leven vast gewoontes/verslavingen die je aandacht gemakkelijk afleiden van God. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je mobiel of social media. Parkeer tijdens het vasten ook deze gewoontes.

Laat het vasten geen verplichting zijn en leg jezelf geen juk op. Vraag God om een verlangen in je hart te bewerken, je te sterken door zijn Geest en ontdek hoe zijn aanwezigheid en de ruimte en tijd die je voor Hem vrijmaakt in het vasten jou tot zegen zullen zijn.