Gift warmte en betrokkenheid

Warmte en betrokkenheid kenmerkt Bethel. In goede en slechte dagen. Want we zien donkere wolken op ons af komen. De dalende koopkracht en de stijgende energieprijzen gaan velen van ons raken. De eerste signalen van problemen met levensonderhoud bereiken inmiddels de Diaconie.

Uitdaging

Het energiecontract van Bethel is een andere uitdaging. In december 2022 loopt ons huidige driejarige energiecontract af. Onze energielasten vervijfvoudigen. Door de zonnepanelen besparen we een deel,  maar de gaskosten zorgen voor een financieel gat van naar verwachting 200.000 euro in de begroting 2023.

Wij vragen u om gebed. Onze Heer is groot, in 1 Petrus 5:7 staat het als volgt omschreven: “Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u”. De sterkste schouders, wie anders dan die van onze Heer, zijn er altijd.

In vertrouwen stappen nemen

Naast gebed vragen we uw financiële hulp om Bethel open te houden, de kwetsbare te helpen en door te gaan met onze opdracht om het evangelie te verkondigen. Als huisgezin en met onze Heer stappen we in vertrouwen uit om de begroting 2023 sluitend te krijgen. Dan kunnen we elkaar blijven ontmoeten en bemoedigen, samen bidden en God loven en prijzen.


DURF

Ik heb hulp nodig!

DENK

Ik heb ideeën!

DOE

Ik help mee en doneer!

Reacties zijn gesloten.