Onderwijs in Bethel

‘Groeien naar het Licht’

Twee keer per seizoen start een onderwijsprogramma voor gemeenteleden en voor belangstellenden. Het onderwijs staat altijd in het teken van onze missie en visie en is, naast het onderwijs van de zondagse samenkomsten, ter ondersteuning van ons geloofsleven om ons toe te rusten voor het leven met Jezus in ons dagelijkse leven.

De meeste cursussen in het najaar van 2021 starten vanaf 15 september, gespreid over verschillende dagen. Kijk bij elke cursus op welke avonden deze gehouden wordt. De aanvang is steeds 19.30 uur (tenzij anders vermeld).

bekijk hier het onderwijsaanbod

 

In verband met de dan geldende maatregelen rondom Covid-19 geldt een maximum aan deelnemers per cursus. Tevens zullen de nodige hygiënische en veiligheidsmaatregelen in het gebouw worden toegepast.

Reacties zijn gesloten.