Vaste bijdrage

“Ontdek de Rijkdom van geven.”

Samen willen wij bouwen aan het koninkrijk van God. U toch ook?

Met uw financiële bijdrage kunnen wij o.a. onze diensten digitaal blijven aanbieden via mediaplayer. Maar ook zendingswerk blijven doen, kinderen onderwijs geven, gemeentezorg ondersteunen en nog veel meer.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, motivatie en ruimhartigheid.

Formulier vaste bijdrage

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de gevers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.