Leesrooster voor de lijdenstijd

Tot en met woensdag 22 april 2020.

Binnenkort begint voor veel christenen de 40-dagen-vastentijd. We nemen u de komende twee maanden mee tot na Pasen in een leesrooster door de laatste hoofdstukken van het Johannes Evangelie. Als middel tot bezinning over onze groei als discipelen van Jezus Christus. Lees en bid elke dag mee.

Via je smartphone dagelijks meldingen krijgen?

Download dan de ‘chrch app’ en registreer je bij de Vrije Baptistengemeente Bethel. klik hier voor meer informatie

 

Zondag 5 april: nog 7 dagen.

 • Lezen: Johannes 19:8-12 Wie macht heeft.
 • Pilatus begrijpt steeds meer dat Jezus niet zomaar een gewoon mens is. Hij probeert Hem met zijn aardse macht, die hij door de keizer had, vrij te laten. Maar Jezus weet dat Pilatus die macht van Zijn hemelse Vader gekregen heeft. Juist om Jezus over te leveren… Besef ik dat Jezus nu alle macht heeft? Wat betekent dat voor mij?

Maandag 6 april: nog 6 dagen.

 • Lezen: Johannes 19:13-15 Zie, uw Koning!
 • Pilatus gaat vonnis vellen vanaf zijn rechterstoel. Hij stelt Jezus ironisch voor als hun koning, want hij weet dat Jezus Zich niet als een aardse koning ziet en dat het volk Hem niet als hun koning ziet. Zij op hun beurt heulen onderdanigheid aan de keizer. Zij willen maar één ding: dat Jezus gekruisigd wordt. Dank God dat Hij deze kromme rechterlijke uitspraken gebruikte om via het kruis Zijn Zoon alle macht te geven.

Dinsdag 7 april: nog 5 dagen.

 • Lezen: Johannes 19:16-22 Jezus gekruisigd.
 • Volgens Jesaja ‘werd Hij onder de misdadigers gerekend’: Hij hing daar letterlijk tussen! Beladen met alle zonden, zodat Hij later als Israëls Verlosser ook hun Koning zal zijn. Pilatus schreef profetisch de waarheid. Heer, dank U dat U daar ook mijn zonden droeg en dat U ook mijn Heer en Koning bent!

Woensdag 8 april: nog 4 dagen.

 • Lezen: Johannes 19:23-24 Jezus’ kleren verdeeld.
 • Ook dit is een vervulling van een profetie, uitgesproken door David in Psalm 22:19. Zoals van Jezus geen van zijn beenderen gebroken zijn, zo is ook zijn onderkleed niet verdeeld. Als een volmaakt Paaslam. Zou die soldaat die het lot had gewonnen, daar iets van begrepen hebben? Begrijp ik wat Hij voor mij deed?

Donderdag 9 april: nog 3 dagen.

 • Lezen: Johannes 19:25-27 De zorg voor Maria.
 • Als oudste zoon had Jezus de zorg voor het gezin op Zich genomen, nadat Jozef gestorven was. In de helse pijn daar aan het kruis denkt Hij nog aan Zijn moeder, en draagt de zorg voor haar over aan zijn beste vriend, Johannes. Deze is dan ook degene die dit opschrijft! Wat een liefde, wat een zorg. Dank U, Heer, dat U ook nu zorgt voor degenen die U liefhebben.

Goede Vrijdag 10 april: nog 2 dagen voor Pasen…

 • Lezen: Johannes 19:28- 37 Jezus sterft.
 • Geen been verbrijzeld. Als een gaaf offer voor Zijn Vader. Johannes stond er zelf bij, hij heeft gezien dat Jezus werd doorstoken en echt gestorven was. Zijn getuigenis is betrouwbaar, hij schreef de waarheid. Opdat ook wij geloven! Heer, onvoorstelbaar dat U, die God was, mens werd en Uzelf opofferde voor mij. Duizend, duizendmaal o Heer, geef ik U daarvoor mijn dank en eer.

Zaterdag 11 april: de laatste dag voor Pasen…

 • Lezen: Johannes 19:38- 42 Jezus begraven.
 • Met veel liefde wordt Je- zus begraven. Twee bijzondere volgelingen van Hem helpen daarbij mee: Josef, een rijk man uit Arimatea, die zijn eigen grafspelonk beschikbaar stelt (Mt.27:60), en Nikodemus, die met Jezus zo’n bijzonder gesprek had (Joh.3). Zelfs hierbij wordt een profetie vervuld: ‘Zijn laatste rustplaats was bij de rijken’ (Jes.53:9). Heer, wat heeft U dat alles wonderlijk gedirigeerd! En dan is het stil…