40 dagen op ontdekking: wie is Jezus?

Leesrooster voor de lijdenstijd

De veertigdagentijd: veertig dagen tijd! Wat een kostbaar geschenk. Veertig dagen om toe te leven naar het wonder van Pasen. Dit jaar willen wij dat specifiek doen door op ontdekkingstocht te gaan. Veertig dagen op ontdekking naar Jezus. Wie is Jezus? Wat doet Hij, en waarom? Hoe laat Hij zichzelf zien, of.. hoe juist niet? Wat zegt Hij, en wat betekenen Zijn woorden – toen en nu voor ons?

40 dagen op ontdekking: wie is Jezus?

De vraag “Wie is Jezus?’ is kenmerkend voor het evangelie dat door Marcus is geschreven. Daarom gaan we dit jaar gedurende de Veertigdagentijd aan de hand van het Marcus-evangelie op zoek naar Jezus. Elke dag lezen we een stukje uit Marcus, en hopen we iets te ontdekken over Jezus. Om zo Zijn grootsheid, veelzijdigheid, almacht, en nog veel meer te ontdekken.

Graag willen we met de hele gemeente 40 dagen op ontdekking. Hiervoor gebruiken we het leesrooster van NBG debijbel: 40 dagen met Marcus. Deze kun je dagelijks ontvangen via de chrch app of vinden op www.bethel.nl/lijdenstijd. Erika van Nes heeft deze opzet ’40 dagen op ontdekking: Wie is Jezus’ verder ontwikkeld zodat het ook geschikt is voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd.

Reacties zijn gesloten.