Good practices

  • Tijd vrij maken.
  • Ga God ook Vader noemen.
  • Je eigen vader en moeder vergeven.

Onderstaand gebed is een handreiking aan iedereen die moeite ervaart met het kennen van God, heel specifiek als onze Vader. Jezus, onze Redder en Heer, wenst ons in zijn onderwijs toe dat we God, zijn Vader, ook onze Vader gaan noemen. Maar in onze harten kan ons beeld van wie God is spaak lopen met het beeld dat wij van onze vaders en moeders hebben. Bij velen komt dat door een verleden waarin vader of moeder niet hebben gegeven wat we nodig hadden, zaken als erkenning, bevestiging, warmte en geborgenheid en te mogen zijn wie we zijn. Velen kregen de eis van perfectie, harde woorden, harde handen, en erger.

Als je dit herkent dan is het goed voorstelbaar dat het ontzettend moeilijk is een juist beeld te krijgen van de liefdevolle Vader, die onze God is. Hij wil ons, dankzij zijn Zoon Jezus, alles geven. Meer nog dan onze aardse vaders en moeders zouden kunnen geven, zelfs als ze hun best deden.

Het is daarom van groot belang dat je een keus maakt om God als Vader te willen leren kennen en Hem ook als zodanig te gaan benaderen, Hem daarin te eren. Daarvoor is het nodig je eigen ouders aan Hem te geven, ze te vergeven en te erkennen dat Hij onze Vader is. Hij stijgt boven onze eigen vaders en moeders uit. En Hij stijgt ook uit boven onze eigen mogelijkheid zelf vader of moeder te kunnen zijn.

Dit gebed kan een startpunt zijn van iets nieuws. We willen je stimuleren hierover in gesprek te zijn. Het kan heel goed zijn jouw verhaal hierover te delen met vertrouwde broers en zussen uit de gemeente, op de kring of bij gemeentezorg.

Vader in de hemel,

Ik kom bij U en ik dank U dat U mij aanreikt dat ik U mijn Vader mag noemen.

Vandaag kies ik ervoor U mijn Vader te gaan noemen. Dat is uw verlangen en ik vertrouw op U.

U wist al wie ik was voordat U de wereld maakte. Ik dank U voor het wonder van mijn bestaan. U bent het die mij vormde in de buik van mijn moeder. U weet hoe mijn leven eruitziet. U kent mij tot in het diepst van mijn hart. Ik dank U dat U voorbijging aan mijn tekortkomingen, dankzij het offer van uw Zoon, Jezus Christus. Ik dank U dat U mij hebt aangenomen en dat U mij uw kind noemt. Vandaag geef ik mijn vader aan U. Vandaag geef ik mijn moeder aan U. Ik vergeef hem/haar/hun alles wat ze mij als kind aandeden en ik geef ze aan U.

Nu ik U mijn Vader mag noemen bid ik dat ik mag groeien in het besef dat U in uw liefde voor mij uitstijgt boven mijn vader en moeder. Leert U mij groeien in het kennen van U, als mijn Vader. Leert U mij kijken naar mijzelf, zoals U naar mij kijkt. Leert U mij kijken naar mijn ouders zoals U naar ze kijkt, zodat bitterheid, wrok en pijn mijn leven niet meer beheersen, zodat uw liefde en genade mij vervullen. U bent mijn Vader, ik geef U mijn hart. Stelt U mij in de vrijheid die uw Zoon, Jezus Christus, voor mij bewerkte in zijn dood en opstanding.

Dit vraag ik U, in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen