Hemels uitgerust

Hemels uitgerust de nieuwe dag in.

Bij onze tweede overdenking over Jezus’ gebed in de Bergrede, het Onze Vader, hebben we gekeken naar de betekenis van het feit dat onze Vader in de hemel is. Wij zijn kinderen van Hem en krijgen de unieke roeping de hemel hier op aarde te vertegenwoordigen. Om aan deze roeping te kunnen voldoen moeten we goed weten wie we zijn en welke uitrusting God ons geeft om stand te houden.

Onderstaand gebed kan je helpen dagelijks deze geestelijke uitrusting aan te trekken, om goed voorbereid de dag die voor je ligt in te gaan.

Vader, ik dank U voor deze nieuwe dag.

Deze dag is voor U en ik zal gaan waar ik ga in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. U weet wat de dag die voor mij ligt zal brengen. Welke pijlen van angst, twijfel, trots, zonde, en welke ook maar, de boze vandaag op mij zal afschieten. U bent in staat mij voor struikelen te behoeden (Judas 24). Alleen in Jezus’ naam zal ik standhouden, bekleed met uw wapenrusting.

Ik draag de waarheid als riem. De leugen leg ik af, en daarom kan ik me vrij bewegen. U bent Heer, ik niet. Mijn leven draait om U, niet om mij. Mijn geluk ligt in het kennen van U, in uw zoon Jezus Christus. Daarom weet ik dat niets en niemand mij kan scheiden van uw liefde. De dood niet en het leven niet, engelen en machten niet, vandaag niet en morgen niet, krachten, hoogte, diepte, geen enkel schepsel kan mij van u scheiden (Rom.8,37). U bent de waarheid en ik leef in U.

Ik bekleed me met het harnas van uw gerechtigheid. Ik kan bij U komen en sta recht voor U, omdat ik geloof in uw Zoon, Jezus Christus, die al mijn onrecht heeft gedragen. U spreekt mij vrij. In deze wetenschap sta ik, en daarin houd ik stand tegen elke aanklacht van de boze.

Ik draag de schoenen van de vrede. Waar ik ga daar mag ik mijn liefde voor het goede nieuws bekend maken. Geef dat ik vol ben van uw Geest en dat mensen U in mij zullen zien. U die mij uw liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing geeft (Gal. 5,22-23). Ik wil in uw naam vrede brengen waar ik kom.

Ik schuil achter het schild van uw trouw. Bij elke pijl van angst voor pijn, ziekte, dood, bij elke afwijzing, agressie, twijfel, bij elke aanklacht schuil ik achter U, Heer Jezus. Ik weet dat achter mensen die mij benauwen, uw vijand schuilgaat. Maar ik ben veilig en hoef niet tegen mensen te vechten. Uw vijand zal ik daarom herinneren aan uw naam. In Jezus’ naam houd ik stand, ik schuil achter U, de strijd is van U. En met mij komt U tot uw doel. U maakt af wat uw hand begon, niemand rooft mij uit uw hand, U bent trouw.

U kroont mij met de helm van uw verlossing. U hebt mij gered, en eeuwig leven gegeven.

U geeft mij als zwaard de Geest om mij uw woord bekend te maken (Joh. 16,14-15). Schenk mij een diep verlangen naar het bestuderen van uw woord, de bijbel. Leid mij daarin door uw Geest, zodat ik met uw woord, zoals U dat deed Here Jezus, elke vijand het hoofd kan bieden en het zwijgen kan opleggen.

Zo, bekleed met deze wapenrusting, in uw gerechtigheid, ga ik vol vertrouwen deze nieuwe dag in.

 

10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.