Feest van gebed en aanbidding

Feest van gebed en aanbidding

Vandaag zondag 24 september houden we een feest van gebed en aanbidding om samen het nieuwe seizoen aan de Heer op te dragen.

Ook wordt dan het gebedsbord geïntroduceerd, waarop iedereen die dat wil gebedsmomenten kan kiezen. Dit gebedsbord blijft de komende tijd in ons gebouw staan. Wat een mooie uitdaging om samen als gemeente voortdurend in gebed te zijn, dat we elkaar kunnen afwisselen of dat nu ’s morgens, ’s middags, ’s avonds of ’s nachts is. Tijdens de ochtenddiensten zal er gelegenheid zijn om gebedspunten anoniem op een briefje te schrijven en na afloop van de dienst bij de infobalie in de gebedsbox te stoppen. Deze briefjes worden niet gelezen, maar tijdens de middag in gebed aan de Heer opgedragen en daarna vernietigd.

’s Middags is er van 15.30 tot 18.30 uur een gebedsmiddag. We beginnen samen in Plexat, daarna zijn er vier gebedsblokken in twaalf verschillende ruimtes. Ieder kan zelf kiezen naar welke ruimtes je wilt gaan om mee te bidden. Ook kun je ervoor kiezen om een deel van deze gebedstijd te komen. Op enkele plaatsen in het gebouw komt een overzicht te hangen met de tijden van de gebedsblokken en de gebedsruimtes. Na afloop is er gelegenheid om soep en brood te eten. Wie dat wil kan daarna nog blijven voor de Radical-samenkomst.

De kring

In Bethel hebben we vele kringen, voor jong en oud, waar leden met regelmaat in kleine groep samenkomen. Voor diepgang in relaties, bemoediging van elkaar, versterking van het geloof en om samen de Heer groot te maken. De kring functioneert als een gezin. Het is de plaats waar leden mogen leren om met elkaar om te gaan zoals Jezus met ons omgaat.

Vriendschappen waar je het leven mee mag delen

Heb je nog geen kring? Ga naar een van de stands in de Herberg en in de centrale hal en meld je aan. Ook kun je daar terecht voor meer informatie. Wil je er nog even over nadenken, kijk dan eens op https://www.bethel.nl/kring/ en luister naar de verhalen van enkele leden over hun manier van kring zijn.

Reacties zijn gesloten.