Geschiedenis

De wortels van de Baptistengemeente in Drachten gaan terug tot in de 19de eeuw (!), een periode waarin het Baptisme in Nederland tot ontwikkeling kwam. De uit Drachten afkomstige heilssoldaat Sjoerd Veltman bezocht op uitnodiging van een vriend eens de Baptistengemeente in Haulerwijk en werd voor de beginselen van de baptisten gewonnen. Al in 1899 belegde hij evangelisatiesamenkomsten in Drachten. Het werk in Drachten bleef aanvankelijk onder de zorg en verantwoordelijkheid van de gemeente Haulerwijk.

In 1921 bouwt Veltman aan de Vogelzang het kerkje ‘Bethel’. In 1923 maakt de 17 leden tellende gemeente zich los van Haulerwijk en gaat over tot stichting van een zelfstandige gemeente, aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten met Veltman als voorganger/lerend ouderling. In 1962 deed ds. J. Ketelaar zijn intrede. De gemeente groeide hard. Een nieuw gebouw bleek nodig en op 1 oktober 1966 werd de kerk aan de Brouwerssingel betrokken.

In 1968 verliet een aantal leden de gemeente ‘Bethel’ en stichtte de Baptistengemeente Elim. De Bethelgemeente telde toen 87 leden. Het ledental liep helaas terug tot 29 in 1977. In 1979 sluit Bethel zich aan bij de Broederschap van Baptistengemeenten in Nederland (In 2006 is de Broederschap van Baptistengemeenten opgegaan in de ABC-gemeenten, de Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten in Nederland). Tussen 1975 en 1987 dienden ds. Pijpker en ds. Zoer de gemeente. Het ledental schommelt rond de 60.

In 1988 werd ds. O. Bottenbley beroepen in Drachten. Het ledental groeide van 60 naar zo’n 2700 aan het eind van 2009. De kinderen meegerekend, bezoeken ‘s zondags zo’n 3500 mensen de diensten. Veel mensen komen tot persoonlijk geloof in Jezus Christus en laten zich dopen. Door het praktische onderwijs leren zij om discipelen van Hem te worden.

Het kerkgebouw aan de Brouwerssingel werd in 1992 drastisch verbouwd, 2/3 aan oppervlakte werd toegevoegd. Toen in 1994 ook deze uitbreiding niet toereikend bleek, werd er een oplossing gevonden in de vorm van dubbele ochtenddiensten. Dit creëerde extra mogelijkheden voor nieuwe bezoekers, maar de wens bleef bestaan om als één grote gemeente in één groot gebouw samen te komen. Uitbreiding aan de Brouwerssingel bleek niet mogelijk, een geheel nieuwe locatie werd gezocht.

Deze werd gevonden op het Industrieterrein de Haven: een voormalig winkelpand werd verbouwd en aangepast tot een multifunctioneel kerkcentrum. Op 17 december 2000 werd het pand aan de Bolder feestelijk geopend. In november 2002 moet de Bethelgemeente, door gebrek aan voldoende zitplaatsen, alweer tijdelijk overgegaan op dubbele diensten. En er ontstaan opnieuw (ver)bouwplannen voor een 2000 zitplaatsen tellende zaal binnen het huidige complex. Op 5 december 2004 is deze nieuwe zaal een feit, maar, met het het oog op verdere groei, blijven de dubbele diensten gehandhaafd.

Vanuit de gemeente in Drachten werd er gemeentestichtend werk ondernomen in Groningen, Dokkum en Leeuwarden. In deze drie plaatsen zijn op dit moment gezonde, zelfstandige gemeenten. Daarnaast biedt Bethel regelmatig ondersteuning en advies aan andere gemeenten.