Missie & Visie

Onze missie

‘Jezus Vinden, Volgen en Verkondigen’

In de missie geven wij aan, dat we mensen willen helpen om Jezus Christus te vinden, dat we elkaar samen willen opbouwen en verder helpen in het volgen van Jezus. Het belangrijkste element is het verder vertellen wie Jezus is, wat Hij voor ons heeft gedaan en wat Hij voor ons betekent.

Onze visie

Wij zijn een gemeente van toegewijde volgelingen van Jezus Christus die onder de leiding van de Heilige Geest

 • leven naar bijbelse normen
 • God verheerlijken op enthousiaste wijze
 • voor elkaar zorgen en elkaar dienen met onze gaven en talenten
 • door onze uitstraling buitenstaanders tot Jezus Christus aantrekken

Leven in Gods huisgezin is

 • elkaar liefhebben, zoals Jezus ons lief heeft
 • elkaar vergeven, zoals Jezus ons vergeeft
 • elkaar aanvaarden, zoals Jezus ons aanvaardt
 • elkaar verdragen, zoals Jezus ons verdraagt
 • voor elkaar zorgen, zoals Jezus voor ons zorgt
 • elkaar opbouwen, zoals Jezus ons opbouwt
 • elkaar bevestigen, zoals Jezus ons bevestigt
 • elkaar eer bewijzen, zoals Jezus ons eer bewijst

Alleen onder leiding van de Heilige Geest zijn we in staat iets van deze leefwijze zichtbaar te maken. In de activiteiten van de gemeente (o.a. in onderwijs, pastoraat, huiskringen) komt deze leefwijze en het in praktijk brengen er van naar voren. Dat we Gods huisgezin willen zijn komt naar voren in de naam Bethel (huis van God). In Genesis 28 staat beschreven dat Jakob een droom heeft en een ladder ziet die tot de hemel reikt. Jakob wordt door God gezegend en geeft die plaats de naam Bethel. In het logo van onze gemeente wordt deze ladder symbolisch weergegeven.