Meeting Nights

Meeting Nights zijn toffe ontmoetingsavonden voor jongeren in de leeftijd van 15-20 jaar! Houd je van lekker eten, wil je graag God en andere jongeren ontmoeten? Super, want dat kan vanaf dit seizoen.

Één keer per maand samen eten en in kleine groep: Niks doen, Discussiëren, Tea(t)ching, Discipelschap volgen of aanhaken bij Getting to Know? Geef je snel op voor dit seizoen!
Hieronder nog een korte uitleg wat we allemaal gaan doen. 

Discussie
Vind je het leuk om met anderen te discussiëren? Krijg je weleens moeilijke vragen over je geloof en weet je hier niet altijd antwoord op? Mooi, haak dan aan bij de discussieavonden. We zorgen voor mooie onderwerpen/vragen en leren van elkaar.

Good Vibe
Samen met elkaar in gesprek in de Lounge. Je kunt een spelletje doen, anderen vragen wat ze denken of samen praten over de dingen die voor jezelf spelen. Kom dan lekker niks doen, na het eten!

Tea(T)ching
De welbekende Tea(t)chingsavonden blijven uiteraard doorgaan. Heb je zin in boeiende bijbelstudie(s), waarin je praktische handvatten krijgt om meer met Hem te gaan leven en hoe je meer kunt getuigen over Hem. Kom dan naar de tea(t)ching!

Discipelschap
Hoe ga je om met tegenslagen in je leven? Ben je bereid om alles op te geven en achter Jezus aan te gaan? Tijdens deze avonden, krijg je onderwijs over discipelschap en hoe je achter Jezus aan kunt gaan elke dag van je leven. Geïnteresseerd? Ga met ons mee op reis!

Data voor dit seizoen zijn:

29 oktober 2021
19 november 2021
17 december 2021
28 januari 2022
18 februari 2022
18 maart 2022
29 april 2022
13 mei 2022
17 juni 2022

 

Aanmeldformulier Meeting Nights

Aanmeldformulier Meeting Nights, voor jongeren vanaf 15-20 jaar die graag meer willen leren uit de bijbel en dit praktisch willen maken in hun leven.
    De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • Ik meld me aan voor....
  • DD slash MM slash JJJJ