Meeting Nights

Meeting Nights zijn toffe ontmoetingsavonden voor jongeren in de leeftijd van 15-20 jaar! Houd je van lekker eten, wil je graag God en andere jongeren ontmoeten? Dan is dit de plek waar je zijn moet.

Éen keer per maand samen eten, onderwijs krijgen en in kleine groep uiteen! We starten dus gezamenlijk en krijgen allemaal hetzelfde onderwerp en onderwijs, waarna we in specifieke groepen kunnen: discussiëren, leren om discipel te worden, praktisch aan de slag kunnen of gezellig met elkaar kunnen napraten over het onderwerp. 

Data 2024 – 2025

11 oktober14 februari (icm schaatsen)
15 november14 maart
13 december (christmas dinner)16 mei
17 januari13 juni

Aanmeldformulier Meeting Night: Sound of Freedom 14 juni 2024

Je bent vanaf 18.15 uur welkom in Bethel voor een warme maaltijd (inloop 18.00 uur). Rond 19:15 start de film.

    De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • DD slash MM slash JJJJ