Kringen

In onze tienerkringen ontmoet je christelijke leeftijdsgenoten!
Je wordt ingedeeld bij “First Class (de eerste klassers), Discover (13-14 jaar) of Explore (15-17 jaar), ergens bij jou in de buurt (first class komt het eerste jaar samen in de kerk).
Samen met andere tieners duik je in de Bijbel, doe je maffe spellen en leer je Jezus volgen. Twee kringleiders zullen een heel jaar of meerdere jaren met je optrekken. Kringen zijn meestal om de week, van 20.00 – 22.00 uur, op vrijdagavonden. De “First Class” avonden zijn van 19:30-21:00.

Data Tienerkringen en “First Class” 2023-2024

  6 oktober  12 januari 12 april
  20 oktober 26 januari 26 april
  10 november  9 februari (schaatsen) 24 mei
  24 november 8 maart 7 juni
  8 december 22 maart 21 juni (afsluiting)

Tienerkringenformulier

Wil je meer info over tienerkringen of wil je graag bij een tienerkring worden ingedeeld? Vul het formulier hieronder in. Ben je al ingedeeld, maar wil je wisselen van kring? Vul ook het formulier in (wel even de reden opgeven bij ‘anders’!).

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Eigen telefoonnummer of van ouder/verzorger

Meer weten over X-Stream? Mail naar jeugdwerk@bethel.nl.