Vrijwilliger voor een dag(deel)

Square 2024: 9 mei – 12 mei 2024

‘Ik wil graag helpen, maar heb niet veel tijd’

Dan ben je op deze pagina helemaal op de juiste plek. Je kan je hier als medewerker aanmelden voor korte taken tijdens Square 2024. Heel geschikt als je niet het hele weekend kan, maar wel graag wat wilt doen.

Lees hier alle taakomschrijvingen voor medewerkers.

Let op: Net als vorig jaar vindt Square dit jaar plaats op enkele weilanden in Wijnjewoude (Ald Duerswald 4). Hier wordt een festival terrein opgebouwd met grote tenten. Er is kampeerplek voor alle tieners en medewerkers.

Ben je liever vrijwilliger voor het hele weekend?
Mocht je het hele weekend mee willen draaien dan zijn er wel kosten aan verbonden omdat jij dan ook gebruikt maakt van alle faciliteiten, de maaltijden en de diensten kunt bijwonen. Je meldt je dan aan via een ander formulier.


Aanmelden

Square 2024 – vrijwilliger voor een dag(deel) (gratis)

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Tevens worden tijdens Square weekend foto’s en film materiaal gemaakt ten behoeve van promotie van het SQUARE weekend. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • Catering, EHBO en Security zijn taken tijdens het weekend. Logistiek is vooral voor en na het evenement.
  • Catering, EHBO en Security zijn taken tijdens het weekend. Logistiek is vooral voor en na het evenement.
  • Hidden