Basisschool-groepen

Groep 1&2

Kinderen van de groepen 1&2 gaan naar het Kinderparadijs (via de Herberg). Tijdens de inloop wordt lekker gespeeld. In de samenkomstzaal wordt gezongen, naar een verhaal geluisterd, soms is er poppenkast of een leuk toneelstukje. Daarna krijgen de kinderen in hun eigen groep drinken en lekkers en kunnen ze vertellen wat ze de afgelopen week allemaal hebben gedaan. Ook maken ze een werkje dat aansluit op het verhaal, wat ze mee naar huis mogen nemen. Als dit programma is afgelopen is er ruimte voor de kinderen om vrij te spelen.

 

Groep 3&4, groep 5&6, groep 7&8

Kinderen van al deze groepen komen in kleine groepen bij elkaar. De kleine groepen hebben als voordeel dat kinderen elkaar en de leiding goed leren kennen. In de kring vertellen de kinderen hun belevenissen van de afgelopen week. Daarna volgt het thema van de zondag. Dit krijgt een vervolg in de grote groep, waar wordt gezongen en naar een verhaal geluisterd. De kinderen van de groepen 3&4 hebben de grote groep/kindersamenkomst in Regenboogzaal 1, groepen 5&6 in de Oasezaal en groepen 7&8 in PleXat. Na afloop gaan de kinderen weer naar hun kleine groep en is het tijd voor limonade en lekkers. Afsluitend is er een activiteit waarin de kinderen het thema spelenderwijs verwerken, bijvoorbeeld door een spel of een knutselwerkje. De groepen 5&6 en 7&8 verwerken het thema in spelvorm of op een creatieve manier.

 

Meer weten over Colorkids? Mail naar kinderwerk@bethel.nl