De Diamanten

Bijzondere kinderen verdienen speciale aandacht!

In Bethel is op zondagochtend ook opvang voor kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt. Kinderen die niet goed kunnen meedraaien met de gewone groepen. Voor hen is er De Diamanten. Bij De Diamanten zijn gemotiveerde mensen die deze kinderen begrijpen en de ruimte geven die ze nodig hebben. Er is een eigen lokaal met een snoezelruimte en er wordt gewerkt met een vaste structuur, aan de hand van picto’s. Op een begrijpelijke en voelbare manier gaan we de liefde van Jezus overbrengen via knutselwerkjes en Bijbelverhalen. Veiligheid, rust en gezelligheid staan hoog in het vaandel. Bij De Diamanten kunnen ook tieners terecht!

Alle kinderen zijn bij ons bekend, met hun mogelijkheden en beperkingen, zodat wij daar zo goed mogelijk op in kunnen spelen. De meeste groepsleiders hebben ervaring via hun dagelijks werk of door de privésituatie. Komt een kind voor het eerst dan hebben we kort overleg over de belangrijkste zaken; komt een kind vaker dan vult u een intakeformulier in die we discreet bewaren (alleen toegankelijk voor eigen medewerkers).

De Diamanten worden in het lokaal, rechts van de centrale hal, opgevangen in 2 groepen:

In de 1e dienst—kindergroep (richtlijn 6 tot 12 jaar)

In de 2e dienst—tienergroep (richtlijn 12 tot 18 jaar)

 

Meer weten? Mail naar kinderwerk@bethel.nl.