Visie

We willen dat kinderen Jezus zullen Vinden Volgen en Verkondigen

In de verschillende leeftijdscategorieën bieden we Bijbels onderwijs en Discipelschap training van ‘0-12’ jaar.

Onze rode draad draad is een relatie ontwikkeling van kinderen met: God, kinderwerkers, kinderen onderling en ouders/opvoeders.

In 12 jaar kinderwerk is maximaal toegewerkt naar:

Een nieuwe generatie weerbare christenen, die met woord, levensstijl en levenskeuzes getuigen van hun leven met Jezus om van daaruit hun tienertijd in te gaan.