Visie

We willen dat kinderen Jezus zullen Vinden Volgen en Verkondigen

In de verschillende leeftijdscategorieën bieden we Bijbels onderwijs en Discipel schap training van ‘0-12’ jaar.

Onze rode draad draad is een relatie ontwikkeling van kinderen met: God, kinderwerkers, kinderen onderling en ouders/opvoeders.

In 12 jaar kinderwerk is maximaal toegewerkt naar:

Een nieuwe generatie weerbare christenen, die met woord, levensstijl en levenskeuzes getuigen van hun leven met Jezus om van daaruit hun tienertijd in te gaan.

 

Vragen of aanmelden om mee te werken binnen het kinderwerk met jou gaven en talenten? mail naar kinderwerk@bethel.nl