Kinderwerk

Kinderen zijn fantastisch! Ze houden van actie en avontuur, van feestjes en vriendschappen.
En wat is er mooier dan al zo jong God te leren kennen als een échte Vader en Vriend.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een actuele en moderne wijze het evangelie leren kennen en toepassen in hun leven, zodat ze Jezus gaan vinden, volgen en verkondigen!
Elke zondagochtend bezoeken zo’n 800 kinderen uit Drachten en omgeving de kindersamenkomsten die in de Bethelgemeente worden georganiseerd. Alle kindersamenkomsten vinden gelijktijdig plaats met de volwassensamenkomsten.

Bij Colorkids gaan we er voor dat alle kinderen Jezus zullen gaan vinden, gaan volgen en gaan verkondigen.

Ons doel daarmee is dat de kinderen een nieuwe generatie weerbare christenen worden, die met woord, levensstijl en levenskeuzes getuigen van hun leven met Jezus.


Voel je thuis bij Kinderwerk …


Groepsleiders

Je ontvangt 1 x per maand een groepje kinderen in een lokaal in het Bethel gebouw.
* Je gaat met de kinderen naar de dienst waar de kinderen op eigen leeftijdsniveau Bijbels onderwijs krijgen en waar we met elkaar zingen.
* Daarna ga je in de kleine groep doorpraten over het onderwerp en er is vaak een creatieve verwerking bij.
* het onderwjis en de verwerking is voorbereid en staat in een lesbrief. Deze informatie wordt vooraf gemaild en materialen liggen op zondag klaar.
* speerpunt is contact en relatie met de kinderen
* de kindergroepen zijn: diamanten, crèche, peuters, groep1&2, groep3&4, groep5&6, groep 7&8,


Producer

* je bent 1 x per maand op zondag de spil tussen alle taakgroepen die meewerken aan een dienst (muziek, techniek. groepsleiders, verteller)
* je initieert de opstart en het gebed en speelt in op dingen die zich onverwacht voordoen op zondag
* je bewaakt tijd en programma en hebt op de zondag de algehele leiding
* speerpunt is verbinden en enthousiasmeren van medewerkers en in de week voorafgaand bericht geven wanneer iedereen wordt verwacht.


Verteller / spreker

1 x per maand breng jij de boodschap aan de kinderen op hun eigen niveau (groep 1/2, 3/4, 5/6,7/8)
– het thema van de boodschap is bekend.
– je kunt je eigen creativiteit kwijt als het gaat om ondersteunende materialen, filmpjes, PowerPoints etc.
– speerpunt/doel is om de kinderen naar de kleine groep terug te laten gaan met de kern van de boodschap van die zondagochtend.


BE1 groepsleiders

1 x per maand (7x) ontvang jij op vrijdagavond groep 7&8 in de kerk en je gaat het eerste weekend van de herfstvakantie mee op kamp (in de kerk)
– het BE1 programma is gericht op het weerbaar maken van groep 7&8 ogv de thema’s Identiteit, vriendschap, groepsdruk, media- invloed en seksualiteit.
– het onderwijs dat we geven is voorbereid, dit bespreken we voorafgaand met elkaar.
– Speerpunt is het inleven in de belevingswereld van deze groep pre-tieners en ze aan de hand meenemen en samen kijken wat Gods woord zegt over deze thema’s. Delen vanuit je eigen leven is ook heel sterk.
– Doel is bouwen aan een nieuwe generatie weerbare christenen.


Logistiek / catering

1 x per maand help jij voorafgaand aan de dienst om de zaal in orde te maken en eventueel decor spullen klaar te zetten.
– Je helpt ook mee met de afbouw van het geheel.
– meegaan op BE1 kamp (groep 7&8) bij het logistieke, catering of sport en spel team is ook wenselijk.
– de werkzaamheden zijn vooral praktisch en geven de andere betrokken taakgroepen veel ‘lucht’om zich te focussen op hun taak.
– Speerpunt is dienen aan het programma wat is voorbereid


Contact

Lijkt jou het leuk om onderdeel uit te gaan maken van het Kinderwerk? Of heb je een vraag over Kinderwerk? Neem dan gerust contact op met de leiding van het kinderwerk via kinderwerk@bethel.nl.


.