Onderwijs

Twee keer per seizoen start een onderwijsprogramma voor gemeenteleden en voor belangstellenden. Het onderwijs staat altijd in het teken van onze missie en visie en is, naast het onderwijs van de zondagse samenkomsten, ter ondersteuning van ons geloofsleven om ons toe te rusten voor het leven met Jezus in ons dagelijkse leven.

Voel je thuis bij Onderwijs …


docentondersteuner/trainer

Ten behoeve van het onderwijsvernieuwingsproces in Bethel is de taakgroep Onderwijs op zoek naar:
Je gaat samen met cursusleiders werken aan de inrichting van online/blended onderwijs in de ELO en ondersteunt hen bij de lessen. (werken met Teams o.a.)
Je wordt in september-oktober getraind en deze training plus zelfstudie zal gedurende 3-4 weken enkele uren per week van je tijd vragen.
Voor meer informatie over de taken, werkzaamheden en te investeren tijd wordt een gezamenlijk moment afgesproken met de geïnteresseerden.


ELO beheerder

ELO beheerder met docent ondersteunende taken.

Je bent technisch ondersteunend aan docenten en deelnemers en voert het beheer over de ELO (Moodle).
In september-oktober wordt je getraind en deze training plus zelfstudie zal gedurende 3-4 weken enkele uren per week van je tijd vragen.
Voor meer informatie over de taken, werkzaamheden en te investeren tijd wordt een gezamenlijk moment afgesproken met de geïnteresseerden.


Contact

Lijkt jou het leuk om onderdeel uit te gaan maken van Onderwijs? Of heb je een vraag over het Onderwijs? Neem dan gerust contact op met Akkemar Born via: 06-81294001.


.