Betrokken (lid) zijn

Hoe ben ik een betrokken lid (of gast) van de Bethelgemeente?

Lid zijn is niet vrijblijvend, het schept verantwoordelijkheden. Van alle leden wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de gemeenteactiviteiten, zoals het bijwonen van de samenkomsten en de huiskringavonden (meer info over huiskringen op de pagina’s over dit onderwerp in deze FAQ’s). Tevens wordt van de leden verwacht dat ze ook financieel bijdragen (naar vermogen) en dat zij de statuten en het huishoudelijk reglement onderschrijven en naleven. Uiteraard houdt lidmaatschap ook in dat de leden achter de missie, visie en doelstellingen van de gemeente staan.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de leden: door middel van onderwijs, pastorale zorg en indien nodig ook door sociaal-maatschappelijke hulp. Tegelijkertijd dragen de leden ook verantwoordelijkheid voor elkaar: zij zien toe op elkaar, helpen, bemoedigen en ondersteunen elkaar. Betrokken zijn bij de Bethelgemeente kan als lid en als gast door een vrijwilligerstaak op je te nemen. We hebben daarvoor het Bethel Bedieningen Bureau: dit bureau heeft als taak leden en gasten te helpen bij het vinden van een passende (vrijwilligers)taak in de gemeente. Hierbij wordt rekening gehouden met iemands gaven, talenten, mogelijkheden en persoonlijke situatie. Gasten van de Bethelgemeente kunnen dus ook vrijwilligerswerk doen. Zij kunnen alleen niet een taak krijgen waar eindverantwoordelijkheid wordt gedragen.

Op Mijn Bethel kun je alle informatie vinden over Onderwijs, Gemeentezorg, Vrijwilligerswerk in de kerk etc. Vele (open) pagina’s op Mijn Bethel zijn toegankelijk voor onze website-bezoekers.