Huiskringen

Hoe is de zorg voor elkaar geregeld in zo’n grote gemeente? Hoe blijft Bethel toch persoonlijk?

Zorg voor elkaar en dus persoonlijk blijven is geregeld in de huiskringen van de Bethelgemeente. Ga voor alle achtergrondinformatie over huiskringen naar ‘Huiskringen‘ en oriënteer je daar op onze visie op huiskringen. Er zijn kringen voor tieners, kringen voor jongeren en kringen voor volwassenen.

Kan ik als gast naar een huiskring in de Bethelgemeente?

Ja, dat kan. Een gast van de Bethelgemeente kan deelnemen aan de ‘Gastenkring‘. Er is een eigen programma voor deze kring. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk om in een huiskring van leden te worden ingedeeld. Enkele huiskringen hebben zich ‘gastvrij’ opengesteld voor jou. Mail in verband met deze vraag naar Ludy Fabriek: lfabriek@bethel.nl. Ook andere vragen over gast-zijn en huiskringen van Bethel kunnen via dit mailadres worden gesteld.

Hoe kan ik in een huiskring worden ingedeeld?

Bij voorkeur word je als lid van de Bethelgemeente in een huiskring ingedeeld dicht bij waar je woont. Mail voor het indelen in een huiskring ook naar lfabriek@bethel.nl.

Wie bedenkt het huiskringprogramma?

Een speciaal kernteam voor de huiskringen buigt zich over programma’s voor de kringen.

Waar moet ik zijn als ik meer over de huiskringen wil weten?

Mail naar Ludy Fabriek: lfabriek@bethel.nl.

Hoe vaak zijn de huiskringen?

Van september t/m mei komen ongeveer om de week de huiskringen op dinsdagavonden bij elkaar. De andere dinsdag is onderwijsavond. Je ziet: dinsdagavond = Bethel-avond!

Kun je zomaar huiskringleider worden?

Nee. Huiskringleider kun je worden als de leiding van de gemeente je geschikt vindt om een kleine groep van 12-14 leden te (bege)leiden. Je wordt dan benaderd door de leiding. Als huiskringleider sta je er niet alleen voor om de kring te (bege)leiden. Je wordt aangestuurd door een kringcoach (die ook door de leiding van Bethel wordt gevraagd voor deze taak): een coach geeft leiding aan gemiddeld 7 huiskringen en hun leiders. Er zijn regelmatig bijeenkomsten die je coach organiseert, zodat je nauw contact met de coach en de andere kringleiders van de coach hebt en elkaar zo kunt bemoedigen en ondersteunen in het zijn van kring(bege)leider. En er vinden toerustingsavonden plaats met coaches, oudsten en andere leiding samen.