Muziek en aanbidding

Waarom vindt de Bethelgemeente muziek en aanbidding belangrijk?

Tijdens de samenkomsten staan zang en evangelieverkondiging centraal. Dat geldt voor samenkomsten van volwassenen en voor de eigen samenkomsten voor jongeren, tieners en kinderen. Het is de visie van de Bethelgemeente dat de samenkomsten eigentijds, aansprekend en van hoge kwaliteit zijn. Dit laatste in de allereerste plaats tot eer van God, maar daarnaast ook om buitenstaanders aan te trekken en zo in contact te brengen met het evangelie. Daarom investeert Bethel in kwalitatief hoogwaardige apparatuur en goede begeleiding van de verschillende teams. Alle samenkomsten worden van tevoren goed voorbereid door een groot aantal verschillende medewerkers, zoals muzikanten, zangers en zangeressen, dramaspelers, geluidstechnici, lichttechnici en cameramensen. Het streven is dat alle onderdelen van een dienst een samenhangend geheel vormen rond het thema.

De muziekteams verzorgen niet alleen de begeleiding van het zingen, maar nemen de gemeente mee in lofprijs en aanbidding. Iedere week worden de liederen voor de samenkomst ingestudeerd met muzikanten, zangers, zangeressen, repetitieleiders. Naast muzikale training zijn er ook teambuildingsavonden waarin de onderlinge band wordt verstevigd, maar waarin er vooral aandacht is voor de persoonlijke band met Jezus. Alleen van daaruit kan er gedreven gemusiceerd worden.