Ik wil me laten dopen

Ik wil mij graag laten dopen. Bij wie kan ik terecht?

Woon je in Drachten (Friesland) of omgeving dan kan je bij de Vrije Baptistengemeente Bethel terecht.

Je kunt dit kenbaar maken door onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Indien je 15 jaar of ouder bent kun je je laten dopen. Na de administratieve verwerking van het formulier wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen door één van onze oudsten om het formulier door te nemen en over je persoonlijke keuze om Jezus Christus als Redder en Verlosser en Heer te aanvaarden in je leven door te spreken.Hoe verloopt een samenkomst met dopen?

Doopsamenkomsten zijn feestelijke diensten. Er is blijdschap en ontroering wanneer degenen gedoopt worden of toetreden (in dezelfde dienst) tot de gemeente. In eigen woorden vertellen dopelingen hoe zij de Here leerden kennen en wie Hij voor hun is in het dagelijks leven. Zij geven hun ‘getuigenis’. In de prediking wordt meestal uitgelegd wat de bijbelse doop inhoudt en hoezeer bekering en doop bij elkaar horen. Dankzij grote schermen in de kerkzaal is de doophandeling voor iedereen goed te zien. Aan het einde van een samenkomst worden alle dopelingen en toetreders op het podium genodigd waar zij gezegend worden door oudsten van de gemeente en de kerkbezoekers hen een zegenlied toezingen.

Ik wil graag toetreden tot de Bethelgemeente. Eerder ben ik al (elders) gedoopt. Waar kan ik terecht?

Ook dat maak je kenbaar door onderstaand formulier in te vullen. Dezelfde administratieve handelingen volgen daarna; zie ook bij de eerste vraag ‘Ik wil mij graag laten dopen. Bij wie kan ik terecht?’

Per persoon dit formulier invullen, dus bij echtpaar s.v.p. 2 formulieren.

Aanvraag doop / lidmaatschap

    De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • DD slash MM slash JJJJ